Kvalitní dřevostavbu pojistíte se slevou 35 %.

ADMD a její významný partner spol. MoistureGuard zajistili pro majitele dřevostaveb ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou speciální slevu na pojištění ve výši 35 % z celkové částky pojistky.

Klikněte na letáček pro bližší info.

Specální leták DL DOMEX 18 page 001

Na jaké pojistné produkty je možné tuto slevu uplatnit?  

1. Pojištění staveb (nemovitosti)

Předmětem pojištění může být:
- rodinný dům, bytový dům, byt, rekreační stavba (chata, chalupa),
- vedlejší objekty rodinných domů (garáž, bazén, oplocení, opěrné zdi, pergoly, skleníky, studny, atd.),
- zahradní architektura, porosty, zpevněné plochy apod.

2. Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se vztahuje na škody na hmotných věcech movitých, které jsou součástí domácnosti. Jedná se o veškeré vybavení domácnosti (nábytek, elektronika, oblečení, knihy, atd.). Mimo to, existuje i možnosti individuálního připojištění věcí, kterých si mimořádně ceníte (např. hudební nástroje, šperky, obrazy, aj.).

3. Pojištění odpovědnosti

Toto pojištění pokrývá situace, z nichž může vzniknout odpovědnost za způsobenou újmu v běžném občanském životě. 

Pojištění se vztahuje na pojištěného a na všechny osoby žijící ve společné domácnosti, tj. manželku/manžela, děti a zpravidla i další osoby, pokud žijí ve společné domácnosti. Vztahuje se i na pomocníky v domácnosti a osoby, jimž bylo svěřeno opatrování bytu nebo zvířete. 

Pojištění se dále vztahuje na odpovědnost pojištěného vlastníka, držitele, nájemce nebo správce stavby za újmu způsobenou jiné osobě, která vznikla v souvislosti s touto stavbou.

Vztahuje se rovněž na odpovědnost osob, jež byly pověřeny čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti.

pojištovny page 001 2

Detailní přehled modelové kalkulace dle povodňové oblasti 1, dle povodňové oblasti 2, dle povodňové oblasti 3.

Stavěli jste, stavíte či teprve budete stavět s členskou firmou ADMD? Máte v dřevostavbě systém čidel a dlouhodobý monitoring proti úniku vlhkosti od spol. MoistureGuard?

Zřiďte si pojištění Vašeho majetku a odpovědnosti se slevou 35 % u České podnikatelské pojišťovny. V případě Vašeho zájmu o tuto slevu se obraťte na pana Ing. Marka Koutského na e-mailu marek.koutsky@money-guard.cz, nebo tel. 608 421 443.

Aktuální seznam členů ADMD najdete ZDE.

ADMD Logo 20 let RGBmoistureguard logo transpCPP LOGO background

O dřevostavbách Aktuality Ukázky dřevostaveb