Požadavky stavebního průmyslu k řešení ekonomických následků pandemie COVID-19 na stavební segment dřevostaveb.

V souvislosti s nastalou situací ohledně vyhlášení stavu nouze v návaznosti na šíření nákazy COVID-19 jsme za Asociaci dodavatelů montovaných domů (ADMD) připravili návrh několika bodů, jejichž zavedení by pomohlo vrátit situaci ve stavebnictví co nejdříve do původního stavu a také pomoci s podporou například cestovního ruchu v České republice, kde předpokládáme v následujícím období nedostatek volných ubytovacích kapacit. Stavebnictví je v návaznosti na krizi velmi specifický obor, protože se v něm následky projevují až s určitým odstupem. Proto žádám o pomoc vládu České republiky v rámci usnadnění stavebních procesů a zejména legislativy.

ADMD je organizace sdružující aktuálně 65 firem, které se zaměřují na výstavbu a dodávku dřevostaveb a také materiálů pro tyto stavby. Rádi bych zdůraznili, že obor dřevosatveb je velmi specifický a firmy realizující výstavbu touto technologií mají převážně český původ a zaměstnávají české lidi.  

Naši členové se shodli na třech základních oblastech, které by pomohly k vylepšení nastalé situace a v některých případech i prevenci krachu těchto firem. 

1. Zrychlení stavebních procesů a legislativa

Současná legislativa a schvalování stavebních povolení je velmi zdlouhavé.Tyto legislativní procesy prodlužují celý proces výstavby a znesnadňují tak stavebním firmám jejich činnost. Celému stavebnímu sektoru by pomohlo:

  • podávání dokumentů ke stavebnímu řízení pouze elektronickou formou,
  • zrychlení a zjednodušení celého procesu stavebního řízení,
  • především urychlení/elektronizace řízení alespoň pro malé rekreační objekty (do 25 m2) - budou potřeba kvůli předpokládanému omezení cest do zahraničí,
  • ujasnění zavádění systému nové legislativy zejména spojené s Průkazy energetické náročnosti budov - nutnosti výstavby domů s téměř nulovou potřebou energie.

2. Financování

Investoři, kteří jsou nyní ve fázi před podpisem smlouvy na hypotéku mají přirozeně obavy ze způsobu financování v budoucnu. Stavebnictví by pomohlo:

  • snížení DPH na novostavby, rodinné domy a rekonstrukce,
  • podpora bank, které by poskytly zvýhodněné úvěry nebo zda bude taková možnost přímo např. od ČNB, případně snadnější dostupnost hypoték.

3. Zaměstnanci

Stavebnictví je sektor ve kterém dlouhodobě zaznamenáváme nedostatek zaměstnanců a to zejména na dělnických pozicích a profesních specializacích. Také je zde využíváno zaměstnávání lidí jiné národnosti. Situaci by pomohlo:

  • podpůrné dotační tituly pro rekvalifikace českých zaměstnanců na potřebné pozice.

Další body, které by stavebnictví pomohly:

  • posílení státních investic,
  • dotace na stavební stroje, které zrychlí prefabrikaci staveb ve výrobních halách,
  • dočasné zrušení povinných měsíčních odvodů (sociální, zdravotní a záloha na DPH zaměstnanců) pro malé a střední firmy.

Již nyní je jasné, že zpomalení stavebnictví bude mít v dalších měsících významný vliv na realitní trh a celý vývoj tohoto sektoru. Vemi tedy oceníme jakékoliv kroky vlády vedoucí k ulehčení situace ve stavebnictví v České republice.  

Toto prohlášení podporuje také Česká komora lehkých obvodových plášťů.

cklop logo 5

                                                                         

 Ing. Lenka Trandová                                                                                     Ing. Michal Šopík
    ředitelka ADMD                                                                                předseda Výkonné rady ADMD

O dřevostavbách Aktuality Ukázky dřevostaveb