Valná hromada Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) schválila významné personální změny na další dva roky a přijala strategické dokumenty.

Valná hromada ADMD, která se konala dne 24. ledna 2019 v Brně, přijala zásadní strategické dokumenty, a to Vize a cíle ADMD na rok 2019 a Marketingový a finanční plán ADMD pro rok 2019 a jednala o zásadních personálních změnách na všech úrovních řízení Asociace.

Na následující dva roky byla zvolena nová Výkonná rada ADMD, která si také zvolila svého nového předsedu pana Ing. Michala Šopíka. Ten vystřídal na této prestižní pozici pana Ing. Vratislava Blahu CSc., který úspěšně šest let vedl Asociaci a nyní se  rozhodl odejít do důchodu.
Za jeho působení se ADMD stala uznávanou organizací na trhu dřevostaveb a rozšířily se i její řady o nové členy a partnery.

Vzhledem k tomu, že se pan Blaha rozhodnul i ukončit svoji roli smírčího orgánu (ombudsmana) byl do této funkce zvolen pan Ing. Oldřich Šebek.

Současně s volbou Výkonné rady proběhla i volba Revizní komise ADMD s dvouletým volebním obdobím. Jejím předsedou byl zvolen Dipl. Ing. Jaroslav Benák.

Valná hromada se také na svém jednání schválila změny stanov, kde zásadní proměnou prošla organizační struktura Asociace. Nově byla zřízena pozice ředitel ADMD, do které byla jmenována Ing. Lenka Trandová.

Ing. Lenka Trandová
ředitelka ADMD

O dřevostavbách Aktuality Ukázky dřevostaveb