Dřevostavby v České republice pokračují v trendu kontinuálního růstu

Z posledních statistik vyplývá, že se české stavebnictví jako celek v roce 2017 meziročně vzrostlo o 3,3 %.  Obdobného výsledku bylo dosaženo i v oblasti výstavby rodinných domů. V roce 2017 jich bylo v ČR dokončeno celkem 14 548, což bylo meziročně o 533 domů, resp. o 3,8 % více než v roce 2016.  Pro obor dřevostaveb je potěšující to, že výstavba rodinných domů s nosnou konstrukcí na bázi dřeva zaznamenala meziroční růst 7,25 %, zatímco u domů postavených z tradičních materiálů (cihly, tvárnice a cihelné bloky) byl zaznamenán meziroční nárůst (pouze) kolem tří procent (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2017/2016).  Z výše uvedených hodnot vyplývá, že dynamika (tempo) růstu počtu dokončených rodinných domů – dřevostaveb – je u nás 2,5 krát vyšší než u domů postavených tradičními technologiemi.


Podle dostupných údajů bylo v roce 1 999 v České republice dokončeno pouze 92 ks rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2017 jich bylo již 2 159. To znamená, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již téměř patnácti procent a neustále meziročně kontinuálně roste.  

Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů)

Rok

Rodinné domy dokončené v ČR celkem (v ks)

Dřevostavby dokončené - ČR (v ks)

Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR (v %)

1999

8 251

92

1,12

2002

11 499

159

1,38

2005

13 231

384

2,90

2008

19 211

1 008

5,25

2014

13 510

1 281

9,48

2015

13 412

1 791

13,35

2016

 14 010

2 013

14,37

2017

 14 548

2 159

14,84

Zdroj:  ČSÚ, ADMD     

 

Statistiky dokončených domů podle druhu nosné konstrukce, které zpracovává ČSÚ, byly až do roku 2014 poměrně nepřesné, protože stavební úřady evidovaly při kolaudaci staveb pro statistické účely do formuláře Stav 7-99 pouze čtyři možnosti nosných konstrukcí a to:  
a) zděnou (cihly tvárnice),
b) montovanou (panely),
c) dřevěnou,
d) ostatní.

Od počátku roku 2015 bylo Českým statistickým úřadem na základě žádosti ADMD zavedeno nové a přesnější statistické sledování nosných konstrukcí staveb, kde se všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí ještě podrobněji sledují do podskupin podle typu nosné konstrukce nebo způsobu montáže a to:

Dokončené rodinné domy – dřevostavby - podle typu nosné konstrukce

Rok 2015       (v ks)

Rok 2016       (v ks)

Rok 2017       (v ks)

Index 2017/2016     

Rozdíl        2017-2016 (v ks)

Sruby a roubenky

222

233

169

0,72

      -64

Lehký rámový skelet   

(panelová montáž)

623

963

1 075

111,6

112

Lehký rámový skelet

(staveništní montáž)

537

671

803

119,7

132

Těžký skelet

52

31

49

158,1

18

Konstrukce z rostlého  

dřeva (tj. z masivních
  dřevěných panelů)

92

79

55

0,70

-24

Neurčeno

92

1

0

0,01

-1

Ostatní

173

35

8

0,23

-27

Dřevostavby celkem

 1 791

2 013

2 159

107,25

146

Zdroj:  ČSÚ

Ve vývoji počtu realizovaných dřevostaveb na našem trhu byl doposud rekordní rok 2017, kdy bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 2 159 ks domů s dřevěnou nosnou konstrukcí, což bylo oproti roku 2016 o 146 ks domů, resp. o 7,25 % více.  Je potěšitelné, že tempo růstu dokončených dřevostaveb bylo v roce 2017 téměř 2,5 x rychlejší než u domů realizovaných jinými technologiemi.  

Z tabulky dále vyplývá, že nejvíce dřevostaveb bylo postaveno technologií lehkého rámového skeletu, a to panelovou montáží (1 075 domů). To svědčí o tom, že s růstem poptávky po dřevostavbách rostou i výrobní kapacity větších výrobců, kteří realizují svou produkci v krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů, kde také dosahují kromě výborné kvality i lepší efektivitu práce a vyšší produktivitu výroby. Roste také počet domů realizovaných tzv. staveništní montáží, což zase svědčí o růstu počtu menších stavebních nebo tesařských firem, které s dřevostavbami teprve začínají. U malých firem je ale třeba si dát pozor na dodržování normami požadované kvality (statika, akustika, certifikace stěn a stropů na požární odolnost apod.). Na druhou stranu v roce 2017 meziročně mírně poklesly počty dokončených srubů a roubenek a staveb realizovaných technologií panelů z masivního dřeva (masivní dřevěné panely).

Jsem přesvědčen, že k pozitivnímu vývoji počtu dřevostaveb realizovaných v ČR přispívají zejména tyto faktory:
a) Zlepšující se politická a ekonomická situace v ČR, kdy u zájemců o výstavbu nového domu, kteří v minulých několika letech byli v nejistotě ze své budoucnosti a odkládali zahájení výstavby na pozdější dobu, jejich rozhodnutí dozrálo a rozhodli se stavět.
b)  Výhodné podmínky financování, kdy většina bank nabízí úrokové sazby u hypotečních úvěrů kolem nebo mírně nad 2,0% p.a.
c) Rostoucí počet spokojených lidí, kteří již ve své nové dřevostavbě bydlí a předávají své pozitivní zkušenosti dál.
d) Rostoucí poptávka, která znamená zvyšující se počet firem, které dřevostavby staví.
e) Příznivé ceny domů, které jsou srovnatelné a mnohdy i nižší než u zděných domů.
f)  Pozitivní vnímání výhod dřevostaveb oproti zděným domům - výborná kvalita (zejména u panelové montáže), vynikající tepelně izolační vlastnosti, rychlost výstavby, zdravé ekologické bydlení, apod.
g) Rozsáhlékomunikační a osvětovéaktivity Asociace dodavatelů montovaných domů na podporu kvalitních dřevostaveb, kdy certifikované firmy sdružené do ADMD nabízí investorům nejenom výbornou kvalitu, ale i jistotu a spokojenost s bydlením.

Věřím, že trend růstu postavených dřevostaveb a jejich podílu na trhu rodinných domů v ČR bude pokračovat a během několika let se u nás podíl dřevostaveb v oblasti rodinných domů zvýší na úroveň Německa nebo Švýcarska, tj. kolem 20% podílu na trhu rodinných domů.

Do budoucna se dá v České republice očekávat další kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavbynejenom rodinných domů, ale také objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony, hotely, stavby občanské vybavenosti, např. mateřské školky apod.).

K důvěře investorů v dřevostavby přispívá i institut smírčího orgánu (ombudsmana) pro dřevostavby, který byl zřízen jako jedna z aktivit ADMD v roce 2015 a na nějž se mohou investoři, v případě stížností, reklamací nebo sporů se zhotoviteli domů, obrátit.  Více informací o činnosti Asociace dodavatelů montovaných domů a jejího smírčího orgánu je uvedeno na webu www.admd.cz .

Ing. Vratislav Blaha, CSc.,   předseda Asociace dodavatelů montovaných domů

Brno, 4.6.2018

 

Aktuality partnerů Aktuality ADMD
Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Zavřít Více informací