Kde a jaké se u nás staví dřevostavby aneb detailní pohled na strukturu dřevostaveb v ČR

V roce 2017 bylo v České republice dokončeno celkem 14 548 rodinných domů, což bylo meziročně o 533 domů, resp. o 3,8 % více než v roce 2016. Pro obor dřevostaveb je potěšující to, že výstavba rodinných domů s nosnou konstrukcí na bázi dřeva zaznamenala meziroční růst 7,25 %, zatímco u domů postavených z tradičních materiálů (cihly, tvárnice a cihelné bloky) byl zaznamenán meziroční nárůst (pouze) kolem tří procent (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2017/2016). Z výše uvedených hodnot vyplývá, že dynamika (tempo) růstu počtu dokončených rodinných domů – dřevostaveb – je u nás 2,5 krát vyšší než u domů postavených tradičními technologiemi.

f

Podle dostupných údajů bylo v roce 1 999 v České republice dokončeno pouze 92 ks rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2017 jich bylo již 2 159. To znamená, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již téměř 15 % a neustále meziročně kontinuálně roste.

Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů)

Rok

Rodinné domy dokončené v ČR celkem (v ks)

Dřevostavby dokončené - ČR (v ks)

Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR (v %)

1999

8 251

92

1,12

2002

11 499

159

1,38

2005

13 231

384

2,90

2008

19 211

1 008

5,25

2014

13 510

1 281

9,48

2015

13 412

1 791

13,35

2016

14 010

2 013

14,37

2017

14 548

2 159

14,84

Zdroj:  ČSÚ, ADMD

Z celkového počtu 2 159 ks dokončených dřevostaveb v roce 2017 jich bylo nejvíce realizováno technologií lehkého rámového skeletu, a to panelovou montáží (1 075 ks domů, což je téměř 50% všech dřevostaveb). To svědčí o tom, že s růstem poptávky po dřevostavbách rostou i výrobní kapacity větších výrobců, kteří realizují svou produkci v krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů, kde také dosahují kromě výborné kvality i lepší efektivitu práce a vyšší produktivitu výroby. Na druhém místě to byla technologie lehkého rámového skeletu realizovaného formou staveništní montáže. Takto bylo postaveno 803 ks dřevostaveb, což je 37,2%.  Počet domů realizovaných tzv. staveništní montáží zase svědčí o růstu počtu menších stavebních nebo tesařských firem, které s dřevostavbami teprve začínají. U malých firem je ale třeba si dát pozor na dodržování normami požadované kvality (statika, akustika, certifikace stěn a stropů na požární odolnost apod.). Na druhou stranu v roce 2017 meziročně mírně poklesly počty dokončených srubů a roubenek (169 ks) a staveb realizovaných technologií panelů z masivního dřeva (masivní dřevěné panely), kterých bylo 55 kusů.

Kde se nejvíce staví dřevostavby?  
Struktura dokončených dřevostaveb po krajích v r. 2017

Kraj

Počet dokončených rodinných domů -všechny technologie (v ks)

Počet dokončených rodinných domů - dřevostaveb (v ks)

 

Podíl dřevostaveb v krajích (v %)

Hl. m. Praha

584

35

1,6

Středočeský

3 778

550

25,5

Jihočeský

854

89

4,1

Plzeňský

927

150

6,9

Karlovarský

230

35

1,6

Ústecký

666

85

3,9

Liberecký

418

76

3,5

Královéhradecký

641

140

6,5

Pardubický

821

139

6,4

Vysočina

819

98

4,5

Jihomoravský

1 917

227

10,5

Olomoucký

750

134

6,2

Zlínský

608

92

4,3

Moravskoslezský

1 535

309

14,3

Celkem ČR v r. 2017

14 548

2 159

100,0

Zdroj: ČSÚ

Ze statistik dokončených dřevostaveb z roku 2017 vyplývá, že nejvíce dřevostaveb bylo dokončeno ve Středočeském kraji a to 550 ks domů, což je 25,5% z celkového počtu v ČR.  Na druhém místě to byl Moravskoslezký kraj s 309 dokončenými domy (tj. 14,3%) a třetí byl kraj Jihomoravský (227 ks domů tj. 10,5%). Nejméně dřevostaveb bylo v roce 2017 dokončeno v Karlovarském kraji (35 ks) a v Praze (35 ks).

Zajímavým ukazatelem může být i srovnání investičních nákladů vynaložených na dřevostavby v jednotlivých krajích.

Investiční náklady na dřevostavby v roce 2017 (tři kraje s největšími investicemi do dřevostaveb)

       

Kraj

Investiční náklady na dřevostavby (v tis. Kč bez DPH)

Počet domů (dřevostaveb) v ks

Průměrné investiční náklady na 1 dům (v tis. Kč bez DPH)

Středočeský

1 677 858

550

3 051

Moravskoslezský

904 176

309

2 926

Jihomoravský

670 462

227

2 954

Ostatní kraje

3 154 486

1 073

2 940

Celkem ČR

6 406 982

2 159

2 968

Zdoj: ČSÚ

 

Výrobce tepelné techniky bude jistě zajímat i rozdělení realizovaných dřevostaveb podle třídy energetické náročnosti a podle způsobu vytápění.

Dřevostavby podle tříd energetické náročnosti (srovnání 2016 a 2017)

       

Rok

Třída A (v%)

Třída B (v%)

Třída C (v%)

2016

9

59,1

31,8

2017

6,6

63,8

29,6

Zdroj: ČSÚ

Z tabulky vyplývá, že v roce 2017 bylo v ČR postaveno téměř 64% všech dřevostaveb v energetické třídě B.  Oproti roku 2016 poklesl podíl domů postavených ve třídě A (možná z důvodu vyšších pořizovacích cen těchto domů) a mírně také poklesl podíl dokončených domů ve třídě C, což je dobře a signalizuje to použití kvalitnějších obvodových stěn a lepších izolačních materiálů, protože se stavby přesouvají z energetické třídy C do třídy B.

 

   Struktura dokončených dřevostaveb podle druhu vytápění

Druh vytápění

Počet dřevostaveb (v ks)

Podíl druhu vytápění (v%)

Plyn

205

9,5

Uhlí

46

2,1

Dřevo, brikety, biomasa

151

7,0

Dřevěné a rostlinné pelety

7

0,3

Elektřina

1 537

71,2

Tepelné čerpadlo

203

9,4

Solární kolektory

6

0,3

Ostatní

4

0,2

Celkem ČR

2 159

100,0

Zdroj: ČSÚ

Z přehledu je patrné, že v roce 2017 zvolilo nejvíce zákazníků pro vytápění svého domu jako zdroj elektrickou energii (71,2% domů).  Zajímavý je i zvyšující se podíl tepelných čerpadel, která byla použita u 203 ks domů (9,4%) a strukturálně se vyrovnala podílu topení plynem (9,5%).

Struktura dokončených dřevostaveb podle počtu podlaží

Z hlediska počtu podlaží je možno konstatovat, že v celostátním průměru bylo u dřevostaveb realizováno 50% domů dvoupodlažních a 50% jednopodlažních (bungalovů).  Nejvíce dvoupodlažních dřevostaveb bylo dokončeno v Praze, kde byl průměrný počet podlaží 1,9 na dům. To koresponduje s neúměrně vysokou cenou pozemků v Praze, což vede k minimalizaci plochy stavebních parcel pro rodinné domy a tedy k větší výstavbě dvoupodlažních domů na menších pozemcích.  Na druhou stranu se nejvíce jednopodlažních bungalovů staví v Jihočeském, Plzeňském a Olomouckém kraji, kde je průměrný počet podlaží na jeden dům 1,4.

Struktura dokončených dřevostaveb podle velikosti užitkové plochy

Zajímavým ukazatelem je i průměrná užitková plocha jednoho bytu v dřevostavbě.  V Praze je to 138,4 m2/byt, ve Zlínském kraji 127,4 m2/byt a Karlovarském kraji 122,9 m2 /byt. Nejmenší průměrná užitková plocha jednoho bytu v dřevostavbě byla v Olomouckém kraji a to 93,6 m2/byt. 

Závěr

Jsem rád, že se dřevostavbám v České republice tak dobře daří (viz úvod tohoto článku) a že taky máme k dispozici data, která nám pomáhají při plánovaní stanovení strategických úvah o rozvoji dřevostaveb do budoucna. Za kvalitní statistické podklady bych chtěl poděkovat Českému statistickému úřadu, jmenovitě paní Ing. Cuřínové a paní Ing. Lukavcové.  

 

Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda Asociace dodavatelů montovaných domů

16.8.2018

Aktuality partnerů Aktuality ADMD
Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Zavřít Více informací