Soutěž

Výhry v soutěži

 • Výherci budou určeni na základě hlasování veřejnosti na Facebooku Asociace dodavatelů montovaných domů. Fotografie lze zasílat e-mailem na trandova@admd.cz nebo přes Facebookové stránky do 14. 10. 2018 Oceněno bude 9 fotografií, které obdrží nejvyšší počet hlasů. 

Seznam cen a partnerů věnující ceny

sapeli logo SAPELI, a.s. Sada čistících prostředků na dveře v hodnotě 500 Kč. mnf 00012150 cistici prostredky
skorsten logo    Skorsten Komínový systém Skorsten Single Modul o výšce 7 m, průměr 160 a odbornou montáž v rámci ČR a revizní zprávu v hodnotě 31.150 Kč bez DPH.  409 18 SKO cena do souteze OBRAZEK v2
logo ISOVER    Divize ISOVER Minerální izolaci kamennou nebo skelnou na zateplení šikmé střechy nebo stropu či vnitřních stěn dřevostavby v hodnotě max. 15.000 Kč. Isover
messy logo     MESSY s.r.o. Reklamní předměty, firemní tričko a sadu prostředků pro údržbu komínů v hodnotě 4 000 Kč. Součástí sady je:
- 1x odstraňovač dehtu CRE-AWAY 
- 10x čistící tyče o délce 0,9 m 
- 1x kominická, plastová štětka o průměru 200 mm - samolepka RodStation
messy
stažený soubor  KRONOSPAN CR, spol. s r.o. Odběr 2 ks Postformingové pracovní desky šířky 600mm od společnosti Kronospan dle vlastního výběru a odběr 2 ks Pracovní desky s ABS hranou šířky 600mm od společnosti Kronospan dle vlastního výběru Kitchen 1
RigiStabil RGB    Divize Rigips 100m2 podlahových dílců Rigistabil E25 v hodnotě 25.000 Kč. Rigips
logo vvud Výzkumný ústav dřevařský Certifikát Kvalitní stavba - nezávislá, profesionální kontrola kvality výstavby konkrétní dřevostavby podle speciální metodiky v hodnotě 13.500 Kč.  Výstřižek
fermacell logo Fermacell 2x sprchové prvky fermacell v hodnotě 2 x 14.400 Kč. Duschaufbau Frankreich 8web
drevo stavby logo Dřevo a stavby Poukaz na roční předpatné. titulka

 

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE V RÁMCI AKCE DEN OTEVŘENÝCH DŘEVOSTAVEB 2018

Organizátor soutěže:

Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s., Bauerova 491/10, 603 00 Brno, www.admd.cz

Úkol soutěžících:

 • Soutěžící se musí vyfotit u stavby, která bude otevřena v rámci akce Den otevřených dřevostaveb 2018.
 • Soutěžící musí napsat, kde byla fotografie pořízena a proč se akce účastnil
 • Soutěžící se mohou přihlásit přes Facebookové stránky www.facebook.com/asociacedodavatelumontovanychdomu nebo e-mailem na: trandova@admd.cz .

Účastníci soutěže:

 • Soutěžícím se může stát fyzická osoba, které se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže (dále jen „soutěžící“).
 • Ze soutěže budou vyloučeni tu účastnici, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže. Ze soutěže budou dále vyloučeni účastnici jednající v rozporu s pravidly či dobrými mravy. Pokud se takový účastník stal výhercem v důsledku nepravdivých informací, které uvedl, nevzniká nárok na výhru. Vyloučení ze soutěže budou také účastnici, kteří nevyhoví či poruší pravidla.
 • Soutěžící svou účastí stvrzuje souhlas s podmínkami soutěže.

Obecná pravidla a podmínky soutěže

 • Na soutěžní fotografii musí být vidět dům, který je v rámci akce Den otevřených dřevostaveb 2018 otevřený a u něj soutěžící. Zároveň soutěžící musí napsat, u jakého domu je fotografie pořízena a proč si se rozhodl akci navštívit.
 • Jeden soutěžící může přihlásit 1 soutěžní fotografii, které je nutno zaslat ve formátu JPG nebo PNG v minimální požadované velikost 800 x 600 px. Všechny soutěžní fotografie budou pro účely hlasování zveřejněny na Facebookovém profilu organizátora.
 • Soutěžící poskytuje nevýhradní licenci k užití fotografie k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící tímto také souhlasí s publikací zaslané fotografie v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář. Licence k užití fotografie je poskytnuta bez časového a teritoriálního mezení. U každé fotografie bude organizátorem soutěže uveřejněno jméno a příjmení autora fotografie a odpověď na otázku „Jak se o soutěži dozvěděli“  v místech, kde to je technicky možné.
 • Soutěžící udělí organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace této soutěže včetně zveřejnění jména a příjmení soutěžícího, a to prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu trandova@admd.cz . Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou v příloze k těmto pravidlům a podmínkám soutěže.
 • Soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslané fotografie nebo osobou, která má právo k výkonu majetkových autorských práv, které jej opravňují k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Soutěžící také prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografie od osoby, které jsou zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.
 • Soutěžící se zavazuje, že případné nároky třetích osob, vzniklé v souvislosti s přihlášením a uveřejněním fotografie do soutěže uradí na vlastní náklady.
 • Soutěžící také prohlašuje, že fotografie je původní, že jejich zveřejněním organizátorovi soutěže nevznikne žádný závazek vůči třetím stranám, nebudou neoprávněně zasažena autorská a jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob. Poskytnutím fotografií uděluje soutěžící organizátorovi bezplatně nevýhradní licenci ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu, včetně práv bez omezení upravit či jinak měnit fotografii, práva spojit fotografie s jiným dílem, zařadit do díla souborného a prezentovat ji na veřejnosti či publikovat na webových stránkách pod svým jménem. Licence není nijak omezená množstevním rozsahem ani územně. Je poskytnuta po celou dobu trvání majetkových autorských práv. Organizátor soutěže je oprávněn poskytnout licenci v celém rozsahu bez omezení a bez souhlasu autora dále třetím osobám. Organizátor soutěže není povinen udělenou licenci využít.
 • U každé fotografie zveřejněné na Facebookových stránkách organizátor soutěže uveřejní jméno a příjmení autora fotografie a odpověď na otázku v místech, kde to je technicky možné.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášené fotografie nebo o její vyřazení ze soutěže, případně učinit jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografii, která pohoršuje, neetická anebo to ukládá právní předpis).
 • Organizátor soutěže se zavazuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté soutěžícím využije pouze v rámci soutěže a předání výhry. Nebude je nadále poskytovat třetím stranám ani využívat k vlastním účelům.


Termíny soutěže

Registrace soutěžících: 6. – 14. 10. 2018
Veřejné hlasování: 6. – 31. 10. 2018
Vyhlášení vítězů 1. 11. 2018
Předání cen proběhne individuálně v listopadu 2018
V případě rovnosti hlasů rozhoduje čas přihlášení fotografie (dříve přihlášená fotografie vyhrává).

Ostatní

 • Případné dotazy k registraci do soutěže lze pokládat na adrese trandova@admd.cz

Podmínky jsou platné od 1. 8. 2018

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

tímto uděluji souhlas ke zpracování mých osobních údajů spolku Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s., IČ: 708 33 613, se sídlem Bauerova 491/10, Pisárky (Brno-střed), 603 00 Brno, IČ: 708 33 613, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 7981, za účelem účasti v soutěži „Den dřevostaveb 2018“, kterou uvedený spolek pořádá.

Na základě uděleného souhlasu budete zařazeni k účasti v soutěži, k čemuž budou využity Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budou zpracovány také k vyhodnocení výsledků soutěže a jejich uveřejnění na internetové stránce na webovém rozhraní www.admd.cz a na našem facebookovém profilu.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 máte tato práva:

- požadovat přístup k Vašim osobním údajům,

- žádat opravu nepřesností ve Vašich osobních údajích,

- žádat výmaz Vašich osobních údajů,

- žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů,

- získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci,

- odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu trandova@admd.cz ,

- podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 

K udělení shora popsaného souhlasu využijte, prosím, e-mailovou zprávu na adresu trandova@admd.cz , přičemž postačí uvedení, že souhlas ke zpracování osobních údajů udělujete.

Aktuality partnerů Aktuality ADMD
Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Zavřít Více informací