Ombudsman - smírčí orgán pro řešení sporu

Přes veškerou snahu a péči vyrobit a smontovat novou dřevostavbu v maximální kvalitě, může nastat situace, kdy objednatel (investor, stavebník, spotřebitel) není s vybranou stavební firmou (zhotovitelem), která mu jeho dům realizuje, spokojen a některé výkony (mnohdy neúspěšně) reklamuje.  

V těchto případech nabízí ADMD oběma smluvním stranám možnost využít institutu Smírčího orgánu (ombudsman) pro dřevostavby, jehož smyslem a úkolem je obnovit přerušenou komunikaci, stížnost, resp. reklamaci objednatele objektivně posoudit a navrhnout oběma stranám vyřešení jejich sporu smírčím způsobem.     

Smírčí orgán ADMD není rozhodčím soudem ani mediačním orgánem. Jeho smyslem a cílem je stížnost objektivně a kompetentně analyzovat a posoudit a navrhnout její rychlé, nebyrokratické, mimosoudní řešení. Při tom je samozřejmě zajištěno uplatňování závazných právních norem na ochranu spotřebitele a zachována anonymita účastníků smírčího řízení.

Nabídka smírčího řešení stížností prostřednictvím smírčího orgánu ADMD platí pro všechny objednatele a zhotovitele dřevostaveb v České republice, kteří o takový způsob řešení svého sporu projeví zájem. 

Ombudsman ADMD

Ing.Oldřich Šebek

Kontaktovat ombudsmana
Aktuality partnerů Aktuality ADMD
Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Zavřít Více informací