Prověření firmy

Firmy, které jsme již prověřili

Podívejte se na seznam firem, které jsme pro Vás prověřili.

Prověření firmy, která není členem

Abychom Vám mohli firmu doporučit, musíme ji řádně prověřit. Postup prověření firmy je podrobně popsán v dokumentu Podmínky přijetí člena ADMD. Nejte si jistí, zda jste si vybrali správnou firmu? 

Pomoc při řešení sporů s firmou

ADMD nabízí využít institutu Smírčího orgánumbudsman) pro dřevostavby, jehož smyslem a úkolem je obnovit přerušenou komunikaci, stížnost, resp. reklamaci investora, objektivně posoudit a navrhnout oběma stranám vyřešení jejich sporu smírčím způsobem.     

O dřevostavbách Aktuality Ukázky dřevostaveb