Certifikace DNK

Všichni členové ADMD se zavázali k respektování a dodržování požadavků Dokumentu národní kvality (DNK). Tento dokument se velmi přísně věnuje kvalitě dřevostaveb a jeho nároky na provádění stavby převyšují zákonem dané požadavky.

Dokument národní kvality

Aby proces prokazování kvality členů ADMD byl plně transparentní, provádí kontrolu dodržování požadavků DNK nezávislý certifikační orgán - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. 

Každý člen ADMD je při registraci a následně vždy dvakrát ročně podroben auditu ve výrobě a při montáži na stavbě. Sleduje se využívání vhodných vstupních materiálů, ověřování jednotlivých vlastností jako např. požární odolnost nebo tepelně technické parametry. Na staveništi je kladen důraz na dodržování technologických postupů montáže. Ověřují se i reálné vlastnosti dřevostaveb např. formou měření průvzdušnosti (Blower door test).

Značka kvality ADMD dává zájemcům o výstavbu dřevostavby záruku dobře investovaných prostředků do svého bydlení. 

Celé znění Dokumentu národní kvality si můžete stáhnou ZDE.

 

Vzor certifikátu

ADMD DNK 2022

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies