Ochrana osobních údajů

1. Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s., IČ 70833613, se sídlem Výstaviště 405/1, 647 00 Brno, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u KS v Brně, Oddíl L, vložka 7981 (dále jen „ADMD“),
2. ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává osobní údaje svých pracovníků, členů, partnerů, zájemců o doporučení stavebního dozoru a zájemcům o dřevostavbu, kteří ADMD poskytli dobrovolně svůj kontakt.3. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem, který je definován dle účelu poskytnutého kontaktu.4. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu trvání stejného účelu ADMD.5. Zpracování osobních údajů je prováděno ADMD, osobní údaje však mohou pro ADMD zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době ADMD používá tyto zpracovatele: Pechardesign, Active 24, Facebook, Google, Ecomail. 
6. Máte právo:
  • požadovat po ADMD informaci, které Vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po ADMD vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u ADMD přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po ADMD výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,
  • obrátit se na ADMD nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Vaše dotazy ohledně zpracování osobních údajů posílejte e-mailem na admd@admd.cz nebo poštou na kontaktní adresu ADMD.

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů - registrace WOOD CAMP

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies