Etický kodex

Členské firmy Asociace se zavazují:

 1. Přikládat velkou důležitost prosazování standardů vysoké kvality svých staveb pro zajištění maximální spokojenosti svých zákazníků.
 2. Podporovat volnou soutěž na trhu dřevostaveb v ČR a vytvářet zdravé a korektní konkurenční prostředí.
 3. Být solidární, aktivní a vzájemně se podporovat při dosahování společných zájmů a při plnění společných cílů, kterými jsou zejména kvantitativní a kvalitativní rozvoj dřevostaveb na trhu v České republice.
 4. Vyrábět a obchodovat v souladu se zákonnými normami, právními předpisy a platnou legislativou České republiky.
 5. Používat a preferovat ve svých výrobcích upotřebení dřeva jako moderní, progresivní, obnovitelné a ekologické suroviny. 
 6. Pracovat při své činnosti s materiály, které splňují parametry a garantovaná kritéria o původu a kvalitě.
 7. Výrobky členů ADMD jsou certifikované, podmínkou členství v ADMD je získání certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK) a úspěšné absolvování dvou pravidelných dohledů za rok.
 8. Plnit své smluvní závazky a vystupovat vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům a sobě navzájem korektně, profesionálně a na vysoké etické, morální a odborné úrovni.
 9. Nepoužívat v rámci své obchodní politiky nepravdivé a zavádějící informace.
 10. V obchodních vztazích, cenové politice a případných sporech vystupují členové ADMD tak, aby svým jednáním nepoškozovali ADMD ani její členy.
 11. Být vůči svým dodavatelům nároční, ale korektní.
 12. Podporovat nejnovější vědecké poznatky a vhodně je uplatňovat v praxi.

Jedním z hlavních úkolů ADMD je kultivace podnikatelského prostředí v oboru výstavby staveb na bázi dřeva.  Cílem je, aby členové ADMD působili na trhu vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům i vůči sobě navzájem s respektem, seriózně a na vysoké úrovni podnikatelské kultury a přispívali tak nejenom k dobrému jménu dřevostaveb v České republice, ale hlavně ke spokojenosti zákazníků.   Základními principy práce ADMD a jejich členů jsou garantovaná kvalita staveb a jistota pro zákazníka.

Etický kodex členů Asociace dodavatelů montovaných domů byl schválen většinou členů a Výkonnou radou ADMD dne 24. 7. 2014

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies