Spolupráce s ADMD

ADMD je seskupením firem, které jsou přesvědčeny, že touha po kvalitním bydlení v dřevostavbě nemusí být pouhým snem. Zákazníkům pomáháme při výstavbě domu od prvních úvah o vlastním bydlení až po realizaci domu. Jsme tak poradním orgánem i pomocnou rukou při výstavbě dřevostavby. Chceme, aby se domy stavěly kvalitně a s ohledem na životní prostředí.

V rámci šíření osvěty o dřevostavbách spolupracujeme se středními i vysokými školami, odbornými mediálními partnery a pro odbornou veřejnost organizujeme vzdělávací projekt WOOD CAMP a podzimní konferenci WOOD CAMP LIVE. Podporou stavebníkům může být ombudsman pro dřevostavby nebo stavební dozory zaměřené na dřevostavby. Další činností ADMD je aktualizace legislativy týkající se požární odolnosti dřevostaveb, spolupráce s pojišťovnami a aktivita v organizacích Česká komora lehkých obvodových plášťů (ČKLOP), Šance pro budovy (ŠPB) či Evropském svazu dřevostaveb (EFV). Po Česku pořádáme konference Dřevostavby ve veřejném prostoru.

Vizí ADMD je prosazování zdravého, ekologického a udržitelného stavění skrze využívání dřeva ve stavbách. Dřevo, naši lokální obnovitelnou surovinu, vidíme jako budoucnost stavebnictví, spolu s využitím moderních technologií pro jeho přípravu a zpracování. Způsob, jakým firmy v ADMD staví domy, je rychlý, šetrný a moderní.

FIRMY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ADMD, DĚLÍME NA ČLENY A PARTNERY.

Členové ADMD jsou realizační firmy, které staví dřevostavby a používají konstrukční systém vlastní, či od certifikovaného dodavatele stavebních dílců.

Partnery ADMD jsou výrobci nebo dodavatelé materiálů, technologického zařízení, služeb a informačního servisu pro montované stavby na bázi dřeva.

Členům i partnerům poskytuje ADMD zázemí pro vzájemnou komunikaci, prostor pro vzdělávání, předávání zkušeností i možnost zapojit se do osvětových aktivit pro veřejnost týkajících se staveb ze dřeva.

Organizujeme celostátní akci Den otevřených dřevostaveb a pro členy a partnery také  vzdělávací semináře, Kulatý stůl techniků, Valnou hromadu ADMD či setkání členů a partnerů.

Firmy z ADMD prezentujeme v katalogu Dřevostavby kvalitně a časopisu Z majáku, které pravidelně vydáváme. Pro koncové zákazníky zveřejňujeme zprávy na našem webu a stránce na FacebookuLinkedInu, YouTube i Instagramu a mezi firmy rozesíláme každý měsíc newsletter.


 

PRO  ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ

Dřevostavby jsou i přes svou nadčasovost stále kvalitnější a technicky propracovanější. ADMD je majákem ve světě dřevostaveb a udává směr k těm nejkvalitnějším domům. Proto stěžejním prvkem pro přijetí firmy za člena ADMD je splnění podmínek pro udělení certifikátu Dokument národní kvality (DNK), který vydává nezávislý Výzkumný a vývojový ústav dřevařský v Praze. 

O členství v ADMD se může ucházet společnost působící v České republice nejméně 3 roky, u které výroba dřevostaveb činí více než 50 % z celkové roční produkce firmy. Při přijetí musí společnost doložit také 20 realizovaných dřevostaveb. Mezi našimi členy máme firmy menší i větší. Všechny však spojuje chuť stavit pro své zákazníky dřevostavby nejvyšší kvality.

Zapojením se do komunity ADMD získáte spojení s nejlepšími firmami v oboru dřevostaveb v České republice, které si nejsou jen konkurenty na trhu, ale také společně umí pozvednout kvalitu svých domů i oboru dřevostaveb obecně.

Postup přijetí členů ADMD:

Fáze 1 – podání přihlášky a souvisejících dokumentů

Fáze 2 – představení společnosti na Výkonné radě ADMD

Fáze 3 – splnění certifikace Dokument národní kvality

Fáze 4 – zaplacení členských příspěvků

Přečtěte si podmínky členství, závaznou přihlášku i úplné znění DNK.

 

ČLENSTVÍ V ADMD "NA ZKOUŠKU"

Chcete zjistit, jestli je pro Vás členství v  ADMD přínosné a ztotožňujete se s naší vizí kvalitních dřevostaveb? Připojte se jako člen "na zkoušku", který musí splnit pouze 10 realizovaných dřevostaveb (dodáte 10x název a fotky  + k jedné ze staveb zjednodušenou projektovou dokumentaci) a minimálně 1 rok na českém trhu. Více se dozvíte kliknutím na grafiku níže, nebo naváhejte kontaktovat ředitelku ADMD.

 


 

PRO ZÁJEMCE O PARTNERSTVÍ

Partnery ADMD dělíme do 3 kategorií: generální partner, významný partner, partner. Úroveň partnerství se liší výší ročního příspěvku a následnou možností obchodních a marketingových služeb v rámci ADMD. Po boku kvalitních dřevostaveb tak prezentujeme ty nejlepší dodavatele materiálů, technologického zařízení, služeb či informačního servisu, které přijímáme na základě doporučení členské firmy ADMD. Spolupracujete s některou z těchto společností? Požádejte je o doporučení pro vstup do ADMD a ukažte ostatním firmám, že i Vy máte své místo v kvalitních dřevostavbách.

Postup přijetí partnerů ADMD:

Fáze 1 – podání přihlášky

Fáze 2 – představení společnosti na Výkonné radě ADMD

Fáze 3 – zaplacení partnerského příspěvku

Stáhněte si podmínky partnerství i závaznou přihlášku.

 


 

PRO SPOLUPRÁCI S ODBORNÍKY

PODMÍNKY PRO SPOLUPRÁCI ODBORNÍKŮ S ADMD
A) doporučení od člena ADMD vč. uvedení konkrétního realizovaného projektu
B) minimálně 10 ks vyprojektovaných dřevostaveb
(např. RD, RO či staveb většího charakteru pro soukromé investory či veřejný sektor)

DOLOŽÍTE*
• projektovou dokumentaci pro stavební povolení (PDF),
• fotografie z realizace,
• nejméně 5 kontaktů na investora.
*lze doložit i potvrzením firmy o provedení danou osobou

PŘÍSPĚVEK PRO SPOLUPRÁCI ODBORNÍKŮ 8 000 KČ/ROK
V ceně příspěvku je obsaženo:
• 1× ročně voucher na bezplatnou účast na konferenci WOOD CAMP LIVE,
• 1× ročně voucher na bezplatnou účast na Kulatém stolu techniků ADMD,
• 1× ročně voucher na bezplatnou účast na valné hromadě ADMD **,
• Možnost prezentace zajímavých projektů a témat v rámci seriálu edukativních přednášek WOOD CAMP.
** nezahrnuje cenu za ubytování

Stáhněte si podmínky partnerství a závaznou přihlášku.


 

PRO SPOLUPRÁCI SE STAVEBNÍMI DOZORY A TDS

Stáhněte si závaznou přihlášku.

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies