5 TIPU PRO STAVBU BEZ VLHKOSTI

  1. Před nákupem nemovitosti důkladně prověřte stav konstrukce i s ohledem na vlhkost. Všímejte si především vlhkosti na stěnách, ale ukazatelem může být také váš čich. Necítíte plíseň nebo zatuchlinu? Pokud se jedná o starší dům, pečlivě zkontrolujte sklepní prostory, omítky a stav nosných konstrukcí v přízemí jak z venkovní strany, tak z interiérové strany. Pokud je to možné, nechte si ukázat vertikální a horizontální hydroizolaci. Pokud máte podezření, nechte si ověřit vlhkost konstrukce specializovanou firmou.
    09 moisture guard 5835aa7b9df14 e1545398461828
  2. Pečlivě naplánujte situaci domu na pozemku, kde stavíte. Ověřte vsakovací zkouškou vlastnosti podloží i hladinu spodních vod. Věnujte pozornost detailům stavby, finální úrovni terénu na jednotlivých stranách domu, i dalším součástem, jako jsou terasy, vchody atd. Zvláštní pozornost věnujte svodům dešťové vody a jejímu zasakování na pozemku. Zakládání stavby si nechte naprojektovat a realizovat odbornou firmou.
  3. Zabudujte senzory vlhkosti MoistureGuard do konstrukce objektu. Včas vás upozorní na kumulující se vlhkost nebo havárii. Vy můžete zasáhnout dříve, než dojde k dalším finančním nákladům. Navíc vám ukáže, odkud vlhkost proniká do obydlí, a tím pomůže odhalit příčinu potíží. depositphotos 179539920 xl 2015
  4. Za použitý materiál na stavbě ručí výrobce, za provedení stavební firma. Pokud máte podezření na nekvalitně provedenou práci, najměte si odborný stavební dozor, který vám pomůže s reklamací. Tu uplatněte včas, nejlépe ihned při převzetí nemovitosti. Převzetí novostavby věnujte dostatečný čas a neuspěchejte ho.
  5. I se starší stavbou zasaženou vlhkostí je možné něco udělat. U zděných konstrukcí lze obnovit nebo přidat vertikální izolaci a udělat obkop domu s drenáží, případně udělat i horizontální hydroizolaci buď podřezádím domu, nebo tlakovou impregnací speciálních přípravků. Speciální sanační omítky umožní stěně lépe dýchat a zbavovat se nadbytečné vlhkosti. Při koupi je ale nutné již s těmito kroky počítat, aby vás nepřekvapily dodatečné náklady ve výši i několika set tisíc korun. U konstrukcí ze dřeva je situace horší. Pokud stav konstrukce dovoluje její zachování, je dobré zajistit konstrukci proti dalšímu působení vlhkosti a její vysušení. Druhým krokem může být její impregnace prostředky na ochranu dřeva proti dřevokazným procesům. Pokud je konstrukce zasažená příliš, doporučuje se její úplné odstranění a nahrazení konstrukcí novou. Zvláštní pozor se musí dát při napadení konstrukce dřevomorkou domácí. Její plodnice jsou sice viditelné, ale vlákna mohou sahat do několikametrové vzdálenosti a viditelná nejsou. V případě, že si nejste jisti, doporučujeme mikrobiologický rozbor vzorku zasažené konstrukce.
5 TIPU PRO STAVBU BEZ VLHKOSTI

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies