ADMD je majákem ve světě dřevostaveb

Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) se během téměř dvaceti let své existence etablovala v organizaci, která dlouhodobě usiluje o popularizaci dřevostaveb a kultivování podnikatelského prostředí v tomto oboru.

Za touto poněkud strohou formulací hledejme roky mravenčí práce v zemi, jejíž většinová populace k jiným než zděným domům stále ještě vzhlíží s nedůvěrou a která v době, kdy u našich západních sousedů rostou výškové dřevostavby jako pověstné houby po dešti, zůstává u opatrných čtyř podlaží. Přesto ADMD dokázala téměř nemožné: v době, kdy vznikla, patřilo dřevostavbám na trhu rodinných domů pouhé procento, dnes se toto číslo blíží patnáctce. Na přelomu roku prošla ADMD organizační proměnou a nás zajímalo, zda se změní také její směřování a cíle. Hovoříme s novou ředitelkou ADMD Ing. Lenkou Trandovou.

DSC04244 2

K jakým změnám ve struktuře ADMD došlo a jak se změní způsob jejího fungování?

Velmi zjednodušeně lze tyto změny popsat jako rozdělení povinností bývalého předsedy ADMD, pana Ing. Vratislava Blahy, do tří rolí, a to předsedy výkonné rady, ředitele ADMD a smírčího orgánu pro dřevostavby – ombudsmana ADMD. Cílem změny je věnovat se časově náročným funkcím individuálně a s větší časovou investicí

Nejvyšším orgánem ADMD zůstává valná hromada a statutárním orgánem ADMD výkonná rada jejímž předsedou byl zvolen Michal Šopík. Následně jsem byla nově sestavenou výkonnou radou jmenována ředitelkou ADMD. Valná hromada na svém jednání v lednu jmenovala nového ombudsmana pro dřevostavby, pana Oldřicha Šebka, a mimo jiné také schválila mnou předloženou strategii ADMD na další dva roky.

Kolik firem ADMD sdružuje a kdo se může stát jejím členem?

Aktuálně (duben 2019, pozn.red.) máme 24 členů, tedy výrobců a dodavatelů dřevostaveb, a 42 partnerů – výrobců materiálů a systémů pro dřevostavby. A chceme růst dále, nikoliv však na úkor kvality. Naším prioritním cílem je sdružovat pouze firmy, které vyrábějí a stavějí kvalitní dřevostavby a jsou schopny kvalitu prokázat ještě před svým vstupem do ADMD. Proto musí mít alespoň tříletou historii, doložit dvacet realizovaných staveb a následně splnit certifikaci podle našeho Dokumentu národní kvality. 

V ADMD nejste nováčkem, řadu let jste v ní působila jako administrátorka. Co očekáváte od své nové funkce?

Ráda bych především uplatnila své odborné znalosti. Dřevostavby jsem vystudovala na vysoké škole, a přestože mi přirostly k srdci, nikdy jsem si nedokázala představit, že bych jako žena navrhovala nebo snad stavěla rodinné domy nebo jiné stavby. Mám pocit, že jako ředitelka  ADMD můžu oboru dřevostaveb lépe přispět svou aktivní podporou našim členů. V době, kdy byla asociace založena, bylo hlavním cílem vyvrátit zaužívané předsudky vůči dřevostavbám. V roce 2010, kdy jsem v ADMD začala ještě během studia pracovat, se zastoupení dřevostaveb na trhu pohybovalo kolem dvou procent a na stavebních veletrzích jsme neustále odpovídali na otázky typu, zda dřevostavby neshoří, neodnese je voda nebo nesežerou myši. Uplynulo deset let a my nyní dostáváme skutečně odborné dotazy jako například na volbu nejvhodnějšího konstrukčního systému, akustiku, difuzní otevřenost a podobně.

Posune se spolu s erudovaností stavebníků také role ADMD?

Asociace byla založena s cílem kultivovat český trh s dřevostavbami, propagovat stavby na bázi dřeva a především jejich kvalitu. Ještě nemáme k dispozici oficiální čísla z Českého statistického úřadu za rok 2018, ale odhadujeme, že podíl dřevostaveb přesáhne patnáct procent. To je obrovský úspěch, nesmíme však usnout na vavřínech a považovat svou misi za splněnou. Určitě chceme i nadále upozorňovat stavebníky na potřebu volby kvalitního dodavatele, jehož bezvadně odvedená práce je základem kvalitní dřevostavby a stejně kvalitního života v ní. To je ta nejlepší reklama našeho oboru.

Při naplňování tohoto cíle vám určitě pomáhá také Dokument národní kvality, o kterém jste se už zmínila. Co je jeho největší devizou?

Jedním z pilířů ADMD jsou zvýšené nároky na sledování, prokazování a certifikaci kvality domů. Laťka kvality není nasazena nízko a systém certifikace zajišťuje to, co si přeje každý zákazník – dům nejvyšší kvality. Právě k jejímu ověření je určena certifikace nazvaná Dokument národní kvality (DNK), která sleduje jednak projektovou dokumentaci a všechny její náležitosti, jednak výrobní proces probíhající ve výrobní hale a nakonec i samotnou montáž na staveništi. V podstatě jde o kontrolu dodržování legislativních, technických a dokumentačních požadavků, ovšem vysoko nad rámec povinností vyplývajících ze zákonů a nařízení. Splnění požadavků DNK je podmínkou členství v ADMD a každý z členů musí tento proces certifikace opakovat každý rok. DNK je tedy unikátní certifikát posuzující celý průběh výstavby domu – sleduje, jaké materiály používá firma, jak jsou zapracovány do konstrukce, jak probíhá výroba prefabrikovaných dílů, jak se na staveništi montují. Pro stavebníka znamená certifikát DNK jasný signál, že jeho vlastník dodává kvalitní dřevostavby.

01 03 

Montované dřevostavby, to nejsou jen rodinné domy, ale také veřejné budovy. V poslední době se poměrně často stavějí touto technologií například mateřské školy. Jaké cíle má ADMD v tomto směru?

Bytové domy, stavby pro občanskou vybavenost a vysokopodlažní dřevostavby samozřejmě nestojí mimo naše zájmy. V tomto směru je naším nejtěžším úkolem snažit se působit na zákonodárce v oblasti požární bezpečnosti staveb, podle nichž lze nyní realizovat ze dřeva stavby pouze do 12 metrů výšky a čtyř podlaží. Přitom ve Vídni se nyní připravuje stavba dřevěného výškového domu, který bude prvním svého druhu na světě – bude vysoký 84 metrů a vejde se do něj 24 podlaží. 

Proč to tedy u našich sousedů jde a u nás ne?

Bohužel jsme u nás stále přesvědčeni, že dřevostavby nejsou kvalitní konstrukce. Chybí osvěta  nejen ve správním sektoru, ale i v peněžních ústavech, které stále diskriminují žadatele o hypotéky pro stavbu dřevostaveb. Chceme působit také na ministerstva a podporovat využívání dřeva ve stavebnictví i z ekologického hlediska.

05 06

V roce 2015 založila ADMD již zmíněný úřad ombudsmana pro dřevostavby, čím konkrétně se zabývá?

Přestože cílem členů  ADMD je vyrobit a postavit novou dřevostavbu co nejpečlivěji, může nastat situace, že stavebník není s výkonem dodavatele spokojen. Pokud se stavebník dostane do zdánlivě neřešitelného sporu se svým dodavatelem dřevostavby, může se obrátit na ombudsmana jako na smírčí orgán. Jeho úkolem je například obnovit přerušenou komunikaci mezi investorem a dodavatelem, objektivně posoudit stížnost zákazníka nebo pomoci při řešení reklamace. Ombudsman by měl vyslechnout obě strany, zaujmout k problému stanovisko a navrhnout oběma stranám vyřešení jejich sporu smírčí cestou. Za tři roky se tak podařilo úspěšně vyřešit asi deset případů.       

ADMD je členem Evropské asociace pro prefabrikovanou výstavbu (European Federation of Premanufactured Building, EFV) sdružující podobné organizace ve střední a západní Evropě. Co vám členství přináší a co přináší ADMD Evropě?

Naše členství v EFV považuji za velmi důležité kvůli vzájemné výměně poznatků a zkušeností. Například v roce v roce 2014 uspořádala ADMD podle evropského vzoru první ročník akce Den dřevostaveb určené pro všechny příznivce dřevostaveb, zejména však pro ty, kteří se pro výstavbu svého nového dřevěného domu teprve rozhodují. Akce se opakuje každý rok, proběhla i letos 5. října.

Naopak ostatním členům svazu jsme mohli představit naši certifikaci Dokumentu národní kvality, která je v evropském měřítku unikátem a podle našeho vzoru se podobná směrnice nyní připravuje v Polsku.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravil Michal Babor, odkaz na článek ZDE.
DŘEVO&stavbymediální partner ADMD

 

ADMD je majákem ve světě dřevostaveb

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies