Akcelerujeme moderní stavitelství

ADMD představí formou dvoudenního prezenčního semináře WOOD CAMP LIVE nové přístupy k projektování a realizaci moderních staveb. Program osvětlí příležitosti digitalizace, potenciál robotizované výroby a naučí účastníky vytvářet stavby, které i příroda miluje. | 3. - 4. 11. 2022 Orea Congress Hotel Brno **.

Program nabídne sály VIZE, PROJEKCE a REALIZACE, ve kterých budou paralelně probíhat přednášky a workshopy vedené vyhledávanými odborníky. Dopolední část prvního dne představí příležitosti dřeva i budoucnost dřevostaveb. Odpolední program pak nabídne příklady realizovaných staveb, konstrukční detaily, ověřené technologie pro dřevostavby i novinky výrobců. Program druhého dne se zaměří zejména na možnosti moderních nástrojů automatizace projektování, výroby, rozpočtování, přípravy, realizace i správcovství staveb. 

“Prezenční seminář WOOD CAMP LIVE navazuje na úspěšnou sérii online seriálu webinářů, které získaly stovky sledujících a již přes patnáct tisíc shlédnutí. Vzdělávání odborné veřejnosti je také jednou z úloh Asociace dodavatelů montovaných domů a snažíme se i tuto roli zastávat nejlépe, jak umíme. Proto mohou účastníci podzimního eventu očekávat velmi kvalitní zastoupení přednášejících, moderní konferenční prostory, ubytování, ale i nezapomenutelnou večerní zábavu.” uvedla ředitelka ADMD, Lenka Trandová

Stavebnictví se potýká s nutností snižovat svůj negativní vliv na životní prostředí, s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil i s výpadky v dodavatelském řetězci. Tyto atributy jsou hlavními akcelerátory ve využívání nových nástrojů digitalizace a prefabrikace. Příkladové realizace budou věnovány veřejným budovám, které využívají dřevo jako hlavní konstrukční materiál. Architekt Jakub Klaška působící v ateliéru Zaha Hadid Architects během programu setkání profesionálů WOOD CAMP LIVE představí pokročilé ukázky zahraniční praxe.

Inspirující výrobní model reprezentuje generální partner, společnost Rigips SAINT-GOBAIN, která účastníkům programu přiblíží výrobu lokálních českých SDK desek z druhotných surovin i včetně způsobů jejich další recyklace. “Při suché technologii výstavby se výrazně snižuje množství a zejména hmotnost stavebního odpadu, což snižuje i náklady na jeho likvidaci. Nižší hmotnost konstrukčních prvků dřevostavby má pozitivní vliv na náklady spojené s dopravou a s tím spojený pokles škodlivých emisí a spotřeby energie. Na 100 m2 zděné stěny tloušťky 440 mm je zapotřebí přibližně 30 tun cihelných bloků. Oproti tomu u dřevostavby je na 100 m2 zapotřebí cca 5 tun dřevěných a ostatních materiálů v souvrství panelu,” vysvětluje Tomáš Korecký, produktový specialista Rigips. 

Rigips Realizace

Ukázka realizace konstrukčního SDK Rigips

Rigips dům

Reprezentativním příkladem využití dřeva pro ambiciózní rekonstrukci je proměna střední školy Českobrodská v Praze. Z původní stavby ze 70. let, která sloužila jako Centrum odborné přípravy technickohospodářské, zůstala během přestavby zachována pouze ocelová nosná konstrukce. Cílem rekonstrukce bylo vytvořit inteligentní, energeticky soběstačnou budovu, která se stane pilotním projektem pro další školská zařízení. V exteriéru i interiéru školy se rozsáhle uplatnily šetrné materiály a obnovitelné zdroje energie. Pro nový obvodový plášť byly využity prefabrikované dřevěné panely, z nichž některé integrovaly i fotovoltaické panely. Podrobnosti k tomuto projektu a zkušenosti z realizace budou předmětem odborné přednášky v programu setkání profesionálů WOOD CAMP LIVE v Brně 3. - 4. 11. 2022. 

Fasáda s FVE ČeskobrodskáUkázka moderního řešení instalace FVE do stěnových panelů

“Stavebnictví je nejméně digitalizovaný obor. I zemědělci jsou dnes digitalizovanější. Máme možnost to rychle změnit, protože dřevo je materiál budoucnosti. Můžeme z něj postavit cokoliv a kdekoliv, zpracovávat jej udržitelně a jak s oblibou říkáme - dřevo je digitální - lze jej automatizovaně opracovávat i pomocí strojů napájených energií z fotovoltaických zdrojů.” vysvětluje člen ADMD a majitel společnosti NEMA Dřevostavby, Tomáš Nemrava.

Výrobní linka

Výrobní linka prefabrikovaných stěnových panelů v Olešnici

Event WOOD CAMP LIVE je otevřený účastnickým registracím všech profesionálů, kteří svou činností vstupují do investic, plánování a realizací staveb. Akce se koná pod záštitami ministerstev, škol a svazů uvedených na oficiálním webu www.woodcamp.cz


Kontakt na pořadatele: 

Tereza Sigmundová | Event manager | terezasigmundova@admd.cz | +420 725 713 513

Autor: ADMD
Akcelerujeme moderní stavitelství

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies