ADMD se rozhodla pomáhat s větší energií než doposud.

Asociace Dodavatelů Montovaných Domů (ADMD) se proměnila, aby získala větší energii pro svoje náročné poslání -  kultivovat sektor dřevostaveb ve prospěch investorů a kvalitních dřevostaveb.

Velmi zjednodušeně lze tuto proměnu popsat jako rozložení povinností předsedy ADMD vytvořením tří nových pozic, a to předsedy výkonné rady, ředitele ADMD a smírčího orgánu pro dřevostavby - Ombudsmana ADMD. Důvodem této změny je, věnovat se těmto časově náročným funkcím individuálně a s větší časovou investicí.

Předsedou výkonné rady byl zvolen Michal Šopík, ombudsmanem pro dřevostavby se stal Oldřich Šebek a nově sestavená výkonná rada jmenovala ředitelkou ADMD Lenku Trandovou.

tendence 2

Nově sestavené vedení asociace si plně uvědomuje, že naplňování cílů  ADMD je dlouhodobý proces, kdy nezbytností bude trpělivá práce na všech úrovních  asociace. Pro toto nové období byl také přijat i nový slogan: ADMD - Maják ve světě dřevostaveb, který by měl přispět k naplnění priorit pro nejbližší období.

Pro nastávající období byly stanoveny tyto prioritní oblasti:

  • rozšíření prostoru pro dřevostavby vytvořením podmínek pro realizaci  dřevěných konstrukcí i v rámci rezidenčních a administrativních budov
  • spolupodílet se na legislativních úpravách spojených zejména s požární odolností staveb
  • zvýšit aktivity v oblasti osvěty veřejnosti zejména s důrazem na kvalitu dřevostaveb
  • spolupráce se školami všech stupňů a výchova nejen mladých architektů, inženýrů, ale i zručných řemeslníků.

    foto vzorov dm 3

Logickým přístupem pro zefektivnění aktivit asociace je čerpat nejen zkušenosti z  téměř dvacetileté historie, ale i cíleně využívat současný velký potenciál ADMD, který představuje 23 členů (výrobců a dodavatelů dřevostaveb) a 42 partnerů (výrobců materiálů a systémů pro dřevostavby), stav k 1. 5. 2019.

Jedním z přijatých kroků při naplňování cílů, ale i nejlepší reklamou pro nové investory, je využívání certifikace ADMD známá jako Dokument národní kvality (DNK). Jedná se o certifikaci, která  komplexně ověřuje průběh výstavby domů členů ADMD. Stává se tak jedinečným pomocníkem pro udržení kvality staveb ve prospěch investora a je také značkou kvality členů ADMD.

Dalším významným pomocníkem je aktivní využívání smírčího orgánu pro dřevostavby - Ombudsmana ADMD.  Zjednodušeně lze tuto službu pro investory do dřevostaveb popsat jako vysoce odbornou a nezávislou pomoc v případě neřešitelného sporu se svým dodavatelem dřevostavby.

Poslání ADMD není soustředěno jen na podporu zájmů svých členů a partnerů, ale současně s podporou rozšiřování výstavby dřevostaveb naplňuje i tolik potřebnou ochranu životního prostředí.

Asociace Dodavatelů Montovaných Domů (ADMD) NOVĚ na adrese Výstaviště 1,  647 00 Brno, kde je rovněž i sídlo společnosti.

Ing. Lenka Trandová
ředitelka ADMD

 ADMD se rozhodla pomáhat s větší energií než doposud.

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies