Sádrovláknité desky jako spolehlivá alternativa

Vysoké náklady na stavební dřevo a rostoucí náklady na desky na bázi dřeva

Sádrovláknité desky jako spolehlivá alternativa

Náklady na desky na bázi dřeva se výrazně zvýšily. Jako spolehlivou alternativu lze použít sádrovláknité desky. Vzhledem ke svým specifickým materiálovým vlastnostem smí být např. sádrovláknité desky fermacell® používány jako nosné a vyztužující opláštění stěn, jako protipožární opláštění dřevěných prvků a jako vyztužující prvky stropních a střešních panelů. Sádrovláknitá deska fermacell® Vapor jde ještě o krok dále. Jedná se o parobrzdnou desku, která přebírá několik funkcí současně. Třívrstvé konstrukce difuzně otevřených vnějších stěn, které jsou typické pro konstrukce na bázi dřeva, lze tedy realizovat jednoduše v jedné vrstvě. Všechny sádrovláknité desky fermacell® jsou navíc prakticky bez emisí.

Náklady na stavební dřevo dosáhly nového rekordního maxima. Důvodem je rostoucí objem vývozu stavebního dřeva, zejména do USA, které nabízejí dobré ceny. V Česku to vede ke zúžení nabídky a rostoucím nákladům. Jelikož se u desek na bázi dřeva používá odlišná kvalita dřeva, nejsou vývojem přímo postiženy. Avšak ceny stoupají i zde. Na jedné straně je za to zodpovědná vysoká spotřebitelská poptávka související s koronou, na druhé straně je vývoj způsoben růstem cen v průmyslu, který jako odůvodnění uvádí zvýšené náklady na lepidla. K tomu se navíc přidává, že jsou továrny vytížené a výrobní kapacity jsou často na hranici svých možností.

Sádrovláknité desky fermacell® jsou inteligentní a spolehlivou alternativou k panelům na bázi dřeva, protože mohou být, díky své vysoké stabilitě, použity jako nosné, tak i ztužující opláštění dřevěných konstrukcí (třída použití 1 a 2 podle ČSN EN 1995-1).

Již pomocí klasické sádrovláknité desky fermacell® lze vytvořit vzduchotěsné vrstvy. Sádrovláknitá deska fermacell® Vapor jde ještě o krok dále: speciální laminace, aplikovaná na zadní stranu desky, snižuje propustnost vodní páry do té míry, že u konstrukcí vnějších stěn nejsou nutné dodatečné vrstvy, zabraňující průniku páry. Hodnota sd > 3 m umožňuje použití těchto parobrzdných desek jako vnitřní opláštění nebo obklad pro všechny typické dřevěné konstrukce. fermacell® Vapor je vhodná pro vnější stěnové konstrukce s nebo bez instalační roviny na straně interiéru, s vhodným vnějším přímým opláštěním (např. fasádní desky Powerpanel HD) nebo zavěšenou fasádou, stejně jako pro vnější stěnové konstrukce s certifikovanými tepelně izolačním zateplovacím systémem. Lze je také použít na stropy a střešní konstrukce. fermacell® Vapor můžete použít navíc staticky podle ČSN EN 1995-1-1. Konstrukce opláštěné sádrovláknitými deskami fermacell® vykazují požární odolnosti od REI 30 – REI 120. Odzkoušené jsou smíšené konstrukční systémy se zařazením DP2 i systémy DP3. Obvodové konstrukce jsou odzkoušeny jako požárně uzavřené plochy.

DSC 2146 fermacell 5406

Klasické sádrovláknité desky fermacell® i sádrovláknité desky fermacell® Vapor se vyrábějí způsobem šetrným k životnímu prostředí, výhradně na bázi přírodních materiálů (recyklovaný papír, sádra a voda) a bez dodatečných lepidel. Je prokázáno, že jsou prakticky bez emisí a neobsahují žádné zdraví škodlivé látky (potvrzeno mimo jiné Ústavem stavební biologie/IBR-zkušební pečeť a eco institutem). To platí také pro formaldehyd. Proto se nejen ze zdravotního hlediska doporučují jako vhodná náhrada desek na bázi dřeva. Homogenní struktura sádrových vláken poskytuje typické výhody produktu:

  • Zpracování podobné zpracování desek na bázi dřeva
  • Vysoká stabilita a odolnost proti mechanickému namáhání
  • V závislosti na upevňovacích prostředcích je možné zatížení konzoly až 100 kg přímo v desce
  • Nehořlavé, třída A2-s1 d0 podle ČSN EN 13501-1. U desek o tloušťce 10 mm jsou již možné protipožární konstrukce od REI 30-REI120 (konstrukce DP3 a DP2).
  • Nejlepší zvuková izolace: dřevěné konstrukce, opláštěné deskami fermacell®, vykazují hodnoty vzduchové neprůzvučnosti - dle skladby- od 44 dB až do 72 dB.
  • Zdravé bydlení, sádrovláknité desky fermacell® jsou velmi dobře schopné regulovat vlhkost vzduchu (třída adsorpce vodní páry WS II)
  • Štíhlé stěnové konstrukce, které poskytují prostor navíc, umožňují flexibilní a variabilní uspořádání i tvůrčí svobodu
  • Krátká doba výstavby díky optimalizovaným štíhlým konstrukcím a vysokým možnostem prefabrikace

Fasádní obklady HardiePlank® a HardiePanel® z vláknocementu jsou dokonalým doplňkem sádrovláknitých desek fermacell® nebo sádrovláknitých desek fermacell® Vapor. James Hardie Europe GmbH tak může nabídnout celé stěnové systémy pro suchou montáž a dřevěné konstrukce.

www.fermacell.cz / fermacell-cz@jameshardie.com

Sádrovláknité desky jako spolehlivá alternativa

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies