STUDENTSKÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Skupina Saint-Gobain každoročně, již od roku 2004, pořádá mezinárodní soutěž pro studenty vysokých škol, zejména budoucí architekty, stavební inženýry a projektanty. Jejím cílem je umožnit jim prokázat své odborné znalosti na reálném projektu založeném na skutečných potřebách konkrétní čtvrti nebo města.

Soutěž je organizována celosvětově a zapojuje se do ní více než 30 zemí. Skupina Saint-Gobain v České republice a studenti českých vysokých škol se do ní zapojují pravidelně již od roku 2007. Probíhá vždy ve dvou kolech, národním a poté mezinárodním. Národního kola v České republice se každoročně účastní týmy z ČVUT v Praze, VUT v  Brně, TU v Liberci a TU v Ostravě. Z národního kola postupují dva týmy do kola mezinárodního. V posledním ročníku se do soutěže zapojilo více než 2800 studentů z 38 zemí celého světa.

 Každoročně mají studenti za úkol připravit architektonický návrh na základě mezinárodního zadání. Návrh mohou studenti připravovat samostatně, nebo spolupracovat ve dvoučlenných týmech. „V našem magisterském ateliéru již tradičně studentům zadáváme mezinárodní soutěž od Saint-Gobain a s radostí mohu doplnit, že se naši studenti pravidelně umisťují na předních příčkách. Po Astaně, Miláně, Dubaji, či Paříži se letos přesouváme do nedaleké Varšavy. Zadání 17. ročníku je studentům tematicky blízké – studentské bydlení. Soutěžní zadání sestává ze dvou hlavních dílčích úkolů. Jedním je novostavba zmíněných kolejí s 250 ubytovacími jednotkami včetně doplňkových funkcí, vše v pasivním standardu a druhým je v koncepční rovině řešená revitalizace památkově chráněného objektu továrny na komunitní centrum. Součástí je i návrh polosoukromého parku, který má sloužit primárně komunitě studentů, pro něž jsou koleje navrhovány. Důraz je kladen na udržitelný návrh vyvážený po stránce výtvarné, ekonomické a technické“, popisuje letošní zadání Martin Stark, praktikující architekt a pedagog na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zajímavostí je, že ještě za svých studentských let se stal dvojnásobným vítězem národního kola téže soutěže.

Zadání obdržely univerzity již se začátkem podzimního semestru a do soutěže se až do teď přihlásilo téměř 30 účastníků. Na zpracování projektů mají týmy půl roku, termín odevzdání hotových návrhů je do 11. dubna 2022. Poté zasedne odborná porota, ve které usednou doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. (FSv ČVUT), doc. Ing. arch. Jan Hendrych (FUA TUL), doc. Ing. arch. Luboš Knytl (FSv ČVUT), Ing. et Ing. Petr Hlavsa, Ph.D. (FA VUT), Ing. arch. Josef Hoffmann (Saint-Gobain, divize ISOVER), Ing. arch. Tomáš Truxa (Saint-Gobain, divize ISOVER). Porota vybere ze všech odevzdaných prací tři nejlepší. Motivací v národním kole je pro přihlášené týmy nejen finanční odměna v řádech desítek tisíc korun, ale také možnost postoupit do kola mezinárodního. V něm mohou porovnat své znalosti a kreativitu se studenty z celého světa.

„Určitě se nejedná o formální a jednoduchý úkol. Zadání je velmi obsáhlé a vyžaduje od studentů komplexní přístup. Soutěžící pracují jako skutečná architektonická kancelář a každý rok přicházejí s opravdu vysoce kvalitními a originálními návrhy. Mohu zodpovědně říci, že přípravě věnujeme stovky hodin práce. Pro naše studenty je to jedinečná příležitost, jak pracovat na velkém projektu, s detailním a kvalitním zadáním,“ dodává Ing. arch. Josef Smola, pod jehož vedením tým z Fakulty stavební ČVUT v Praze, ve složení Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová, vyhráli v loňském roce české národní kolo a získali mimořádně cennou studentskou cenu v kole mezinárodním.

Odevzdané projekty se hodnotí ve 4 základních kategoriích, z nichž každá má svoji váhu. Ze 40 % se přihlíží k celkovému konceptu, urbanistickému a architektonickému návrhu, z 30 % se hodnotí technické řešení a splnění požadavků pro Multi-Komfortní standard společnosti Saint-Gobain,
z 20 % konstrukční detaily s ohledem na tepelné a akustické mosty a 10 % zbývá na správný výběr a použití stavebních materiálů z portfolia Skupiny Saint-Gobain.

„Prošel jsem si sám soutěží jako její účastník v letech 2015 a 2016. Soutěž svojí komplexností není jednoduchá, ale pomohla mi získat cenné znalosti a zkušenosti pro mé další studium. Moje účast v soutěži mi navíc přinesla nabídku pracovního uplatnění ve Skupině Saint-Gobain, kde své odborné znalosti mohu nadále uplatňovat při vývoji řešení v modrozelené infrastruktuře,“ říká Josef Hoffmann, produktový manažer pro zelené střechy.

Mezinárodní kolo s účastí dvou týmů týmu z České republiky proběhne ve dnech 8. – 10. června 2022 přímo ve Varšavě.

Akce se koná ve spolupráci s Asociací dodavatelů montovaných domů a společností Lumion CZ.

O Skupině Saint-Gobain

Saint-Gobain vyvíjí, vyrábí a prodává stavební materiály a řešení, která jsou klíčová pro pohodový život každého z nás a naši budoucnost. Tyto materiály nás obklopují ve všech místech, kde žijeme, a jsou součástí každodenního života: v budovách, dopravních prostředcích, infrastruktuře a v mnoha průmyslových řešeních. Poskytují nám komfort, výkonnost a bezpečnost tím, že řeší výzvy udržitelné výstavby, efektivního využívání zdrojů a změny klimatu.

€38.1 mld. obrat v roce 2020

Více než 167 000 zaměstnanců v 70 zemích světa

Závazek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050

www.saint-gobain.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Jakub Benda, tiskový mluvčí Saint-Gobain CZ a SK

Mobil: 724 738 135  E-mail: jakub.benda@saint-gobain.com  

Ing. arch. Tomáš Truxa, manažer studentské soutěže pro ČR

Mobil: 702 290 038 E-mail: tomas.truxa@saint-gobain.com 

https://www.isover.cz/blog/studentska-architektonicka-soutez-2022

STUDENTSKÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies