Vláknocementové desky od společnosti James Hardie nastavují nové standardy pro udržitelné stavění

Vysoce kvalitní design a udržitelnost orientovaná na budoucnost

Fasádní řešení s Hardie® obklady stanovují nové standardy pro emise CO2 a spotřebu zdrojů. Environmentální prohlášení o výrobku (EPD) společnosti James Hardie Europe GmbH opět potvrdilo, že fasádní desky Hardie® Plank a fasádní panely Hardie® Panel výrazně snižují emisní stopu CO2 a splňují tak požadavky na udržitelnou výstavbu.

Architekti a projektanti tak mohou díky fasádním řešením od společnosti James Hardie minimalizovat dopad výstavby budov na životní prostředí. To jim poskytuje spolehlivý základ pro komplexní plánování a hodnocení budov s ohledem na konstrukční a nákladovou efektivitu.

Dnešní budova určuje budoucnost

Inovativní a perspektivní řešení jsou proto stále důležitější. Koneckonců udržitelné budovy zlepšují kvalitu života. Společnost James Hardie Europe GmbH se této výzvě staví čelem. Se spolehlivými řešeními, která stanovují nová měřítka pro emise CO2 a spotřebu zdrojů, se James Hardie hlásí ke své odpovědnosti za ekologicky uvědomělou výstavbu a pro svou novou generaci obkladových produktů Hardie® Plank a Hardie® Panel používá vláknocement střední hustoty. Tím se výrazně snižují emise CO2.

Střední hustota je ideální pro evropské klima

Vláknocement se střední hustotou je dokonale přizpůsoben evropskému klimatu a je vhodný pro všechny aplikace. Vše je certifikováno nezávislým evropským Institutem pro stavbu a životní prostředí.

Udržitelné vlastnosti fasádních řešení Hardie® byly certifikovány Environmentálním prohlášením o výrobku (EPD)

To nezávisle ověřuje a potvrzuje vlastnosti výrobků a soulad s evropskými akreditačními normami.  Certifikace EPD dokazuje, že James Hardie je silným partnerem pro perspektivní řešení, která splňují všechny důležité požadavky na ekologicky šetrnou výstavbu v průběhu celého životního cyklu projektu.

EPD poskytuje architektům, projektantům a majitelům budov všechny důležité informace potřebné pro výstavbu udržitelných budov a pro certifikaci budov

To zaručuje, že fasádní desky Hardie® Plank a fasádní panely Hardie® Panel mohou být instalovány ve všech budovách, které mají být posuzovány v souladu se systémy certifikace budov DGNB, BNB, BREEAM a LEED. Vláknocementové desky jsou navíc optimálně přizpůsobeny evropskému klimatu, a proto splňují všechny požadavky na dlouhou životnost. Jsou odolné proti povětrnostním vlivům a snadno se udržují, nabízejí nejvyšší stupeň požární ochrany (A2, s1-d0) a snadno se instalují. Fasádní obklady Hardie® Plank a Hardie® Panel tak spojují současné požadavky na udržitelnost s vysoce kvalitním designem a vynikající hospodárností.

Certifikáty EPD pro panely Hardie® Panel and Hardie® Architectural Panel si můžete stáhnout zde, pro desky Hardie® Plank zde a pro desky Hardie® VL Plank tady.

Odpadový systém pro sádrovláknité desky a podlahové prvky fermacell™ usnadňuje udržitelné stavění a prospívá životnímu prostředí

V zájmu úspory zdrojů a snížení dopadu na přírodu a krajinu podporuje společnost James Hardie své zákazníky ve sběru nesmíšených sádrovláknitých odřezků na staveništi. Odpadový systém, který společnost realizuje, zajišťuje optimalizaci procesů a maximálně usnadňuje účast jednotlivých stavebníků.

Sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® jsou vyráběny výhradně z přírodních surovin v procesu šetrném k životnímu prostředí. Patří mezi několik málo stavebních materiálů, které lze stoprocentně recyklovat. Vysoká kvalita suroviny zůstává zachována. Ze sádrovláknitých desek fermacell® a podlahových prvků lze proto vyrábět nové stavební materiály, které pak opět nabízí nejvyšší kvalitu. Vzhledem k tomu, že sádru lze opakovaně recyklovat, je recyklace ekonomicky i ekologicky smysluplnou alternativou ke skládkování.

Společnost James Hardie optimalizovala systém zpětného odběru pro nesmíchané sádrovláknité odřezky ze stavebních prvků fermacell™. Účast na něm je velmi jednoduchá a lze jej dokončit v pouhých čtyřech krocích, aniž by zabral mnoho času:  

1. Zájemce si u zákaznického servisu James Hardie objedná velkoobjemové pytle na stavební odpad Big Bags. Pytle, vyrobené ze 100% recyklovaného materiálu, jsou pak dodány v požadovaném množství s návodem k použití, kódovanými upevňovacími pásky a formulářem pro vrácení.

2. Big bagy po dodání umístí na certifikovanou paletu EPAL. Podklad by měl být zpevněný a přístupové cesty dostatečně široké, aby bylo možné big bagy odebírat paletovým vozíkem.

3. Big bagy naplní nemíchanými odřezky sádrovláknitých desek fermacell® a podlahových prvků fermacell®. Aby se zabránilo naplnění cizorodými látkami, jako jsou barvy, laky, lepidla, obaly, fólie, izolace nebo stavební suť, doporučuje se velkoobjemové kontejnery oranžové barvy mezi jednotlivými náplněmi dočasně utěsnit našitými páskami.

4. Jakmile jsou Big Bagy plné, lze požádat o jejich svoz společnost James Hardie. K tomuto účelu je třeba vyplnit formulář pro zpětný odběr. Palety s Big bagy jsou poté odvezeny do nejbližšího regionálního operačního střediska společnosti James Hardie.

Obrazová část:

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) potvrzuje, že fasádní desky Hardie® Plank a panely Hardie® Architectural Panel jsou ve všech fázích životního cyklu šetrné k životnímu prostředí a účinně využívají zdroje, a proto splňují požadavky na udržitelnou výstavbu. To poskytuje architektům a projektantům spolehlivý základ pro komplexní plánování a hodnocení budov s ohledem na konstrukční a nákladovou efektivitu.

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) zaručuje, že fasádní desky Hardie® Plank a obklady Hardie® Architectural Panel mohou být instalovány ve všech budovách, které budou posuzovány podle certifikačních systémů DGNB, BNB, BREEAM a LEED.

V zájmu úspory zdrojů a snížení dopadu na přírodu a krajinu podporuje společnost James Hardie své zákazníky ve sběru nesmíšených sádrovláknitých odřezků na staveništi.

V systému zpětného odběru pro nesmíchané sádrovláknité odřezky ze stavebních prvků fermacell™ hají důležitou roli velkoobjemové pytle na stavební odpad Big Bags.

Foto: James Hardie Europe GmbH

Vláknocementové desky od společnosti James Hardie nastavují nové standardy pro udržitelné stavění

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies