Vychází nová publikace od společnosti James Hardie Europe pro stavby z CLT panelů

V nové publikace „Sádrovláknité desky fermacell® a fasádní Hardie® obklady – Plánování staveb z CLT panelů" zohledňuje společnost James Hardie Europe rostoucí význam konstrukcí z křížem lepeného dřeva. Dokument je souhrnem rozsáhlých systémových řešení, která výrobce vláknocementových Hardie® obkladů a sádrovláknitých desek fermacell® vyvinul pro vícepodlažní stavby s konstrukcemi z CLT panelů. Publikace zahrnuje také evropská řešení a ukazuje příklady projektů z Evropy.
 
S dalším rozvojem vícepodlažních dřevostaveb nabývají masivní konstrukce z křížem lepeného dřeva (CLT) na významu. Jen v roce 2022 činila výroba CLT panelů v regionu DACH (včetně Itálie a České republiky) 1,22 milionu m³. Pro rok 2023 se očekává nárůst na 1,27 milionu m³. To není překvapivé: CLT panely splňují všechny požadavky na statiku a stabilitu, požární ochranu a stavební fyziku. Výroba nezávislá na povětrnostních podmínkách v závodě a vysoký stupeň prefabrikace zaručují rychlou a technicky bezchybnou realizaci.
 
V posledních letech vyvinula společnost James Hardie Europe rozsáhlá systémová řešení pro vícepodlažní výstavbu s použitím CLT panelů v kombinaci se sádrovláknitými deskami fermacell® a vláknocementovými Hardie® obklady, aby vyhověla potřebám tohoto rostoucího trhu. Veškerý vývoj a řešení jsou nyní shrnuty v nové publikace „Sádrovláknité desky fermacell® a fasádní Hardie® obklady – Plánování staveb z CLT panelů". Nová publikace doplňuje již existující dokumenty „Požární a akustický katalog - Katalog konstrukcí fermacell“ a „Fermacell v dřevostavbách - Navrhování, plánování a zpracování“.
 
Publikace je přehledně strukturována do čtyř kapitol (Stavby z křížem lepeného dřeva, Zpracování, Požární ochrana, Akustická ochrana) a nabízí vysokou úroveň uživatelské přívětivosti v kombinaci s velkým množstvím tabulek a přehledných ilustrací systémových řešení. Všechny zkoušky a certifikace jsou na základě evropských norem.
 
První kapitola uvádí výhody a přednosti konstrukcí z CLT panelů a představuje širokou škálu technických řešení pro stěny, stropy a podlahy, které pro tento účel vyvinula společnost James Hardie Europe. Důraz je zde kladen na klíčové výkonnostní charakteristiky v závislosti na požadavcích na typy konstrukcí, jako je vysoké zatížení u protipožárních řešení, zvuková izolace, hmotnost, konstrukční výška, tloušťka obkladu atd. Kapitola o zpracování se zabývá zejména tématy, jako je skladování, doprava a staveniště, která jsou popsána pro stavbu z CLT panelů. Dále jsou popsány možné techniky spojů, konstrukce spojů panelů a uspořádání dilatačních spár sádrovláknitých desek fermacell® pro zpracování. Závěrečná kapitola o zpracování se opět zabývá tématem upevňování sádrovláknitých desek fermacell® na CLT panely.
 
Kapitola o požární ochraně představuje výhody požární ochrany při výstavbě z CLT panelů a ukazuje mimo jiné optimalizace, které lze realizovat pomocí osvědčených řešení se sádrovláknitými deskami fermacell®. Současně se odkazuje na různé evropské požadavky na protipožární obklady (účinná požární ochrana podle Eurokódu 5 (ČSN EN1995-1-2), zapouzdření (příručka Anglie/STA), protipožární obklady - "kapslování" (ČSN EN 13501-2)). Představena jsou také různá projektová řešení pro širokou škálu požadavků. Například konstrukce s kombinací materiálu ocelový nosník/CLT panel, pro realizaci svislých instalací a problematiku prostupů a ucpávek je v nové publikace představen prefabrikovaný systém Aestuver™ FireShield jako suché a bezpečné řešení pro projektovou výstavbu.
 
V oblasti akustické ochrany jsou shrnuty charakteristické akustické parametry a požadavky, jakož i ověřování a metody ověřování. Zohledněny jsou rovněž normové požadavky ČSN 73 0532:2020, ČSN EN ISO 717-1 a ČSN EN ISO 717-2. Grafické znázornění ukazuje zvukově izolační možnosti konstrukce z CLT panelů ve srovnání s různými stěnovými systémy při použití jako koncová stěna budovy (dvouplášťový stěnový systém).
 
Nová publikace „Sádrovláknité desky fermacell® a fasádní Hardie® obklady – Plánování staveb z CLT panelů" je k dispozici zde...

Varianty vícevrstvého opláštění rohu z CLT panelů pomocí sádrovláknitých desek fermacell®:

Vychází nová publikace od společnosti James Hardie Europe pro stavby z CLT panelů

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies