Co pro vás při stavbě domu může znamenat certifikát DNK

Asociace dodavatelů montovaných domů je sdružení firem, které věří dřevostavbám a zcela otevřeně je na tuzemském stavebním trhu prosazují, podporují, „lobují“ za ně. Jednou z cest, kterou se hned na začátku zcela dobrovolně ADMD vydala, je certifikace Dokument národní kvality. Jak se tato certifikace zrodila a proč je pro investora dobré stavět svůj dům s firmou, která tuto certifikaci má?

Hned na úvod je potřeba říct, že v době, kdy se certifikace DNK začala formovat, žádný státní orgán tento certifikát členským firmám nenařídil. Bylo to zcela dobrovolné rozhodnutí, a že to nebyla volba lehčí cesty, ukazuje i podstata celé certifikace. Inspirací v době zrodu ADMD v roce 2006 byly náročné oborové certifikace národních asociací výrobců dřevostaveb, sdružených v Evropském svazu dřevostaveb (jeho členem se ADMD stala už v září 2012). Prim tady hrály zejména německé firmy a jejich vysoké nároky na kvalitu dřevostaveb, realizovaných na území Německa. 

U certifikace DNK jde primárně o kvalitu dřevostaveb

Není to marketingová značka, která by zohledňovala velikost firmy, její společenské aktivity či hospodářském výsledky. Certifikát DNK může získat každá stavební společnost, která akceptuje skutečnost, že nároky na provádění stavby při certifikaci převyšují zákonem dané požadavky na stavby. V rámci celého procesu kontroluje nezávislý certifikační orgán – Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. – nejen projektovou dokumentaci, výrobní procesy, ale i montáž domu samotného. Audit se u každé firmy z ADMD provádí při vstupu do ADMD a pak se pravidelně opakuje dvakrát ročně. Vždy se při něm sleduje využívání vhodných vstupních materiálů, ověřování jednotlivých vlastností (požární odolnost, tepelně technické parametry, akustika, statika apod). A pozor: kontroluje se nejen výroba, ale i montáž, při které je na staveništi v centru pozornosti dodržování technologických postupů montáže. Konečné vlastnosti dřevostaveb se v rámci certifikace ověřují také zkouškami, např. formou Blower Door Testu. 

Certifikační orgán sleduje i personální oblast

Každá členská firma ADMD, která prochází certifikací, musí mít kvalifikovaný personál s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi s výrobou, resp. montáží dřevěných staveb. Jedná se především o české zaměstnance dlouhodobě spolupracující s danou stavební firmou. Certifikovaný člen ADMD musí zajišťovat alespoň jednu níže uvedenou činnost v rámci vlastních personálních kapacit: výrobu prefabrikovaných panelů, montáž objektu z prefabrikovaných panelů a staveništní montáž (nosná konstrukce). To znamená, že nebudete stavět s firmou, která je jen obchodníkem, ale se společností, jež vám přináší přidanou hodnotu odborné práce.

Na rozdíl od certifikace vyžadované zákonem se v rámci certifikátu DNK mohou nechat certifikovat i výrobci montovaných domů, kteří provádějí výrobu přímo na staveništi. Řada dodavatelů dřevostaveb tak dnes staví domy podle DNK, který garantuje technickou kvalitativní úroveň výrobce přísněji, než jsou normové požadavky.

Co certifikační orgán sleduje?

Z hlediska jednotlivých částí dřevostavby řeší projektovou dokumentaci, výrobu a montáž stěn, stropů, střešního pláště, vnější otvorové výplně a jiné konstrukční prvky (samostatné sloupy, terasy, fasádní prvky apod). U všech těchto části pak jejich parametry v oblasti mechanické odolnost a stability, požární bezpečnosti, hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrany proti hluku, úspor energie a ochrany tepla, dodržení konstrukčních zásad a pravidel a posouzení z hlediska udržitelnosti. Z toho také vyplývá, že předmětem certifikace Dokument národní kvality nejsou technická zařízení budov, podlahové krytiny, vybavení interiéru a střešní krytiny a související příslušenství.

Co pro vás při stavbě domu může znamenat certifikát DNK

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies