Difuzně otevřené a uzavřené konstrukční systémy dřevostaveb - který je pro Vás ten pravý?

Když se rozhodnete pro výstavbu dřevostavby, jistě se setkáte s otázkou difuzně otevřené a uzavřené konstrukce. Je tedy třeba znát vlastnosti každé z nich, abyste věděli, která z nich bude pro Váš dům ta nejvhodnější.
Na začátek je třeba si říci, že jak název konstrukce „DIFUZNĚ” napovídá, jedná se o prostup vlhkosti přes konstrukci. Nikoli prostup vzduchu. Pokud se tedy rozhodnete pro difuzně otevřenou konstrukci, nebude Vám přes ni proudit vzduch, tedy ani foukat vítr. Difuze vodních par je totiž běžný fyzikální proces, kdy molekuly vodní páry pronikají z místa s vyšší koncentrací do místa s nižší koncentrací, ve snaze o vytvoření rovnováhy vlhkosti. Hlavním rozdílem mezi difuzně otevřenou a uzavřenou konstrukcí je ten, zda vlhkost přes konstrukci prochází kontinuálně ven nebo se do nosné konstrukce vůbec nedostane. Pokdu chce mít investor jistotu o správném provedení jedné z těchto konstrukcí je dobré zjistit, zda má firma certifikaci Dokument národní kvality, který zaručí spolehlivost konstrukce. Pojďme si jednotlivé konstrukce podrobněji popsat.

Difuzně otevřené konstrukce fungují tak, že vrstva s určitým % difuzního odporu se nazývá parobrzda a je tvořena OSB deskami nebo deskami Fermacell Vapor, které vodní páry pouze „brzdí“, ale zcela je nezastavují (na rozdíl od parozábrany). Všechny další vrstvy v konstrukci směrem do exteriéru musejí mít tedy faktor difuzního odporu (laicky řečeno veličinu propustnosti vodní páry) menší než parobrzdná vrstva. Proto vlhkost vniklá z interiéru do konstrukce, bude mít natolik volnou cestu směrem ven, aby mohla prostoupit přes celou tloušťku obvodové stěny. Difuzně otevřená konstrukce tedy dovoluje vodní páře vnikat do konstrukce a zase z ní odcházet. Konstrukce je proto navržena tak, aby byla schopna trvale a samovolně propouštět vodní páru obálkou budovy bez její kondenzace v konstrukci.

U difuzně uzavřené konstrukce je naopak nutno průchod vodní páry do stěny zcela zastavit. To se v praxi provádí jednou parotěsnou vrstvou, například tenkou plastovou fólií, které se říká parozábrana. Jako parozábrana se většinou používá PVC fólie instalovaná v závislosti na zvolené skladbě ze strany interiéru na nosnou konstrukci. Aby parozábrana fungovala správně, nesmí být v žádném případě poškozena. Při příčném i podélném napojení musí být parozábrany vždy neprodyšně slepeny speciální lepicí páskou určenou pro tyto účely. Jakékoliv prostupy pro kabely a trubky musí být také opatřeny lepicími průchodkami. Dokonale těsná stavba se musí obejít i bez montážní pěny běžně používané při zabudování oken či dveří. I zde je potřeba použít speciální pásky pro napojení okenních a dveřních rámů na parozábranu. Jakékoliv sebemenší porušení parozábrany znamená vážný problém, protože vzhledem k neprodyšnosti okolní neporušené plochy dojde k proudění vlhkého vzduchu a tím porušení daného místa konstrukce.

Difuzně uzavřená konstrukce se staví u nás delší dobu, nicméně ani to není argument pro to, že  jedna z těchto konstrukcí je lepší než druhá. Vždy záleží na požadavcích, jaké na dům máte. To, co však nejvíce ovlivní Vaši spokojenost, je provedení samotné stavby.  Dodržení stavebních postupů, návrh konstrukce anebo dobře zvolené materiály, to jsou ta místa, která jsou stěžejní pro kvalitu stavby. Pokud chcete mít jistotu, že bude Vaše konstrukce v pořádku, vybírejte z kvalitních dodavatelů dřevostaveb.

Difuzně otevřené a uzavřené konstrukční systémy dřevostaveb - který je pro Vás ten pravý?

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies