Dřevostavby pozitivně ovlivňují klima v domě i na Zemi

Odvětví lesnictví a dřevařství je u nás i v řadě evropských zemí považováno za významný subjekt oblasti ochrany klimatu. Dřevo významně přispívá k udržitelné výstavbě a je ztělesněním cirkulární ekonomiky. Jakým způsobem dřevostavby ovlivňují klima?

ČÍM LESNICTVÍ A DŘEVAŘSTVÍ PŘISPÍVÁ OCHRANĚ KLIMATU? 

  1. stromy prostřednictvím fotosyntézy přeměňují CO2 na uhlík a ukládají ho do biomasy
  2. uhlík zůstává vázán ve výrobcích ze dřeva (desky, trámy, panely, nábytek aj.) ještě dlouhou dobu po těžbě
  3. existuje substituční efekt, kdy se dřevo používá místo fosilních surovin nebo energeticky náročných materiálů

Tyto tři služby ochrany klimatu se v odborné literatuře označují také jako "tři S-efekty": sekvestrace uhlíku v lese, skladování uhlíku ve výrobcích ze dřeva a substituce.

„Tady je důležité si uvědomit, že strom je schopen ukládat CO2 pouze do zhruba 100 let svého věku a následně již tuto schopnost ztrácí. Proto je vhodné takto starý les vytěžit a použít a uložit jeho dřevo například do staveb,“ Martin Chuman, manažer pro klíčové zákazníky společnosti VEXTA DOMY.

JAK POUŽÍVÁNÍ DŘEVA VE FORMĚ MATERIÁLU NEBO ENERGIE MŮŽE MÍT POZITIVNÍ VLIV NA OCHRANU KLIMATU?

Od roku 2013 lze ukládání CO2 do dřevěných výrobků z tuzemského dřeva přímo započítávat do plnění cílů Kjótského protokolu. Používáním dřeva místo fosilních paliv a jiných surovin lze ušetřit emise. Tento efekt je možný po neomezenou dobu a nepřímo přispívá k plnění závazků z Kjótského protokolu.

Hospodaření v lesích přispívá k ochraně klimatu nejen samotnou péčí o zdravý les, ale také udržitelným využíváním dřeva. Dřevo je ideální surovina: jeho používání na jedné straně zamezuje emisím CO2 a na druhé straně dlouhodobě ukládá CO2, zachycený stromy, říká Lenka Trandová, ředitelka ADMD.

Optimalizovaný efekt pro klima je spojen také s přínosem pro lesnictví a dřevozpracující průmysl:

  • lesnický sektor má prospěch ze zvýšeného využívání a může tak zabránit přestárnutí lesů a zajistit jejich stabilitu;
  • dřevařský průmysl má prospěch z větší poptávky po výrobcích ze dřeva.

VYUŽITÍ DŘEVA JAKO STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Při použití dřeva jako stavebního materiálu zůstává uhlík zachycen po celou dobu životnosti budovy. Kromě toho se při výrobě stavebních materiálů na bázi dřeva a konstrukčních prvků uvolňuje méně CO2 než při použití jiných materiálů.

Zpracování stavebních materiálů, jako je beton, cihly, sklo nebo ocel, navíc vyžaduje vyšší vstupní energii. Použitím dřeva se proto zamezí vyššímu uvolňování CO2. Uhlíkovou stopu stavby snižuje v případě domů ze dřeva i nižší objem dopravy, která je s realizací staveb obecně spojena.

CO JE TO CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA? 


„Co je ovšem z hlediska dřeva velmi významných faktor pro jeho větší využití, je jeho udržitelnost a zapojení do cirkulární ekonomiky. Nejdříve po dobu svého života strom funguje jako úložiště CO2 a zdroj kyslíku. Následně je strom vytěžen a dřevo může být použito a zapracováno například do stavby domu.

Po konci životnosti stavby mohou dřevěné části být opět využity například pro dřevotřískové desky či jiné dřevěné stavební materiály. A pokud už životnost i těchto materiálů skončila, stále se může zbytkové dřevo použít v teplárenství pro udržitelnou výrobu tepla,“ vysvětluje Martin Chuman ze společnosti VEXTA DOMY. 

VYUŽITÍ DŘEVA JAKO ZDROJE ENERGIE

Při spalování dřeva jako zdroje energie se uhlík uložený ve dřevě spojuje s kyslíkem a uniká ve formě CO2. To je samozřejmě nežádoucí, ale při udržitelném využívání lesů je uvolněný CO2 opět vázán rostoucími stromy a cyklus je uzavřen. Koncentrace CO2 v atmosféře se tedy nezvyšuje, vysvětluje Lenka Trandová z ADMD.

CELKOVÝ VLIV LESNÍHO A DŘEVOZPRACUJÍCÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA EMISE CO2

Studie švýcarského Federálního úřadu pro životní prostředí (BAFU – Bundesamt für Umwelt), věnovaná vztahům mezi tvorbou a emisemi CO2 na jedné straně a lesním a dřevozpracujícím hospodářství ve Švýcarsku na druhé straně, dospěla k závěru, že největšího účinku na tvorbu CO2 se dosáhne, pokud se v lesích hospodaří tak, aby každý rok přibylo co nejvíce využitelného dřeva.

Z dlouhodobého hlediska je optimálního efektu pro zlepšení bilance CO2 dosaženo, pokud je dřevo z tohoto přírůstku využíváno jednak jako stavební materiál a jednak jako zdroj energie. Výrobou a používáním výrobků ze dřeva se zpočátku zamezí emisím CO2 ze zpracování jiných surovin; následně lze zamezit dalším emisím z fosilních zdrojů díky opakovanému využití odpadu a odpadního dřeva jako zdroje energie (kaskádové využití).

Na druhou stranu jednostranný důraz na výkonnost lesního hospodářství by vedl do slepé uličky, protože stromy nerostou donekonečna a přestárlý les se mění ve zdroj CO2. Důležité je také včasné zpracování, protože zetlelé dřevo se nedá efektivně využít a stává se také zdrojem CO2

Dřevostavby pozitivně ovlivňují klima v domě i na Zemi

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies