Dřevostavby jako veřejné stavby

Schopnost výrobců dřevostaveb garantovat dohodnuté termíny a ceny oceňuje čím dál více investorů. Materiálově, technologicky či konstrukčně patří čeští výrobci dřevostaveb mezi evropskou špičku. Z dřevostaveb staví u nás i v zahraničí školy, školky, domovy důchodců, hotely a další typy veřejných staveb.

Ze dřeva se dá dnes postavit jakýkoliv typ stavby

Školy, školky, tělocvičny, bydlení pro seniory a další typy občanské výstavby na bázi dřevostaveb už dávno nejsou na našem trhu výjimkou. Naopak, dřevostavbu volí zástupci samosprávy čím dál častěji. 

Vedení obcí či měst vždy oceňuje rychlost a kvalitu předání hotového objektu v ceně a termínu, stanovených ve schválené smlouvě. Zdárnému průběhu pomáhá i skutečnost, že základem jsou certifikované konstrukce: klíčovou přednosti občanských staveb na bázi dřeva je totiž kromě rychlosti výstavby i vysoká kvalita práce. Investoři z veřejné i privátní sféry ví, že pro dřevostavby je charakteristická i vysoká požární odolnost a vynikající akustické vlastnosti. Čím dál víc zástupců veřejného sektoru vnímá dřevostavby jako ekologické a energeticky úsporné budovy, navíc s vysokou kvalitou vnitřního prostředí.

 

Plánování a fixování cen a dohod je trvalou součástí DNA dřevostaveb

Dřevostavby a jejich výrobci, sdruženi v Asociaci dodavatelů montovaných domů, jsou i v této době plně připraveni reagovat na potřeby investorů a na výzvy, které současná doba přináší. Cenový růst surovin kulminoval v loňském roce a letos jsou už ceny jimi dodávaných staveb (nejčastěji na klíč) stabilizované. Materiálově a kapacitně proto zvládají dodávat stavby v dohodnutých termínech a za dohodnuté ceny. 

 

Kdo rychle dává, dvakrát dává

Rychlost realizace dřevostavby je klíčová u řady projektů, financovaných z dotačních programů. Vyřízení dotace často trvá a po jejím schválení zbývají na výstavbu měsíce. A i s touto skutečností se výrobci dřevostaveb dokáží vyrovnat. Demolice staré školky a výstavba nové se dá při dobré organizaci práce zvládnout během pěti měsíců. To si mohli na vlastní kůži vyzkoušet děti z Olešnice a velice rychle se vrátit z provizoria do normálního režimu a školka byla otevřena k začátku nového školního roku. V Horních Stropnicích vyrostl v průběhu pouhých sedmi měsíců patrový seniorhaus s 12 bytovými jednotkami. Zdejší starosta i tady kvitoval rychlost výstavby a nízké náklady na energie, dodržení rozpočtu a ekologii objektu.

 

Kvalita práce je u členů ADMD pod trvalou kontrolou

Všichni členové ADMD se například zavázali k respektování a dodržování požadavků Dokumentu národní kvality (DNK). Tento dokument se velmi přísně věnuje kvalitě dřevostaveb a jeho nároky na provádění stavby převyšují zákonem dané požadavky. Aby byl tento proces prokazování kvality členů ADMD plně transparentní, provádí kontrolu dodržování požadavků DNK nezávislý certifikační orgán. Každý člen ADMD je při registraci a následně vždy dvakrát ročně podroben auditu ve výrobě a při montáži na stavbě. Sleduje se využívání vhodných vstupních materiálů, ověřování jednotlivých vlastností jako např. požární odolnost nebo tepelně technické parametry. Na staveništi je kladen důraz na dodržování technologických postupů montáže. Ověřují se i reálné vlastnosti dřevostaveb např. formou měření průvzdušnosti (Blower door test). Investoři už po špatných zkušenostech také nechtějí řešit zedníky a jejich “neřešení” zdí, které „utíkají“ o centimetry – výroba včetně montáže dřevostaveb je vždy na milimetry přesná. 

 

Velkou předností dřevostaveb je udržitelnost

Výrobcům dřevostaveb přibývají i klienti z mladé generace, kteří přemýšlí v širších souvislostech a uvědomují si, že zdroje planety nejsou nekonečné. Ti oceňují jak užitné vlastnosti materiálů a konstrukcí, tak i udržitelnost jejich životního cyklu. Dřevo navíc v sobě váže CO2 a dřevostavby tak přispívají ke snížení emisí. 

Článek byl vytvořen pro ročenku ČKLOP 2022, která je k dispozici ZDE.

 

Dřevostavby jako veřejné stavby

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies