Jak šel rok 2021 v ADMD

Rok 2021 byl v mnoha ohledech pro stavebnictví zlomový a velmi nepředvídatelný. V ADMD se ale i díky tomu udála spousta novinek, které odstartovalo nové složení výkonné rady ADMD, která byla zvolena v lednu na historicky bohužel prvním zasedání online. Na místo předsedy byl opět zvolen Michal Šopík a rovněž pozice místopředsedy ADMD nedostála změn a ujal se jí Vlastimil Makovec. Dalšími členy byli zvoleni Martin Chuman, Ladislav Kameník, Aleš Tajbr, Tomáš Nemrava a Jan Moravec. 

Novinkou loňského roku je vzdělávací projekt WOOD CAMP, který se zaměřuje na vzdělávání projektantů a architektů v oblasti dřevostaveb prostřednictvím online seminářů, ve kterých budeme pokračovat i letos. Probereme například témata střech, podíváme se na konstrukční detaily a v plánu je i téma na vnitřní prostředí budov. Cílem těchto seminářů je motivovat odbornou veřejnost k navrhování dřevostaveb a odvádět profesionální práci při jejich výstavbě. Budujeme tak komunitu profesionálů, kteří chtějí a umí kvalitní dřevostavby!

Protože jsme v Asociaci všichni milovníci dřeva, věnujeme značnou pozornost také jeho propagaci a osvětě mezi širokou veřejností. Na svět proto přišel nový videoseriál, který jsme nazvali Země si žádá změnu přístupu ke stavbám. Jedná se o sedmidílný seriál zaměřený na propagaci dřeva a dřevostaveb. Prostřednictvím těchto videí chceme široké veřejnosti představit krásy dřevostaveb i dřeva, ze kterého se dřevostavby staví. 

V září jsme se opět sešli u příležitosti již 3. ročníku akce Kulatý stůl techniků se čtyřmi desítkami projektantů, techniků i dalších odborníků z členských firem ADMD. Diskutovala se témata střech, energetická náročnost po 1. 1. 2022 a akustika vícevrstvých konstrukcí. Právě díky takovým inspirativním setkáváním posouváme obor dřevostaveb kupředu. 

V říjnu proběhl již tradiční Den otevřených dřevostaveb. Osmý ročník této návštěvnicky velmi oblíbené akce se opět vydařil. Zájemcům o dřevostavby jsme v sobotu 9. 10. 2021 otevřeli téměř 60 certifikovaných staveb po celé České republice.  Návštěvníci tak měli možnost podívat se na domy dokončené i rozestavěné a otevřené byly také některé výrobní závody a mateřské školky. Návštěvu domů si nenechalo ujít přes 1100 lidí.

Na podzim se nám podařilo uspořádat setkání členů a partnerů v sídle společnosti DAFE - PLAST, které bylo po předchozích mnohých online setkáních mezi všemi velmi kladně hodnoceno. Prohlédli jsme si výrobu a zázemí společnosti a při společenském večeru na závěr setkání zhodnotili, že ač jsou online meetingy značnou úsporou času i nákladů, osobní setkávání má v obchodním světě stále své místo. Oceňuji také hojnou účast a těším se na setkání se členy a partnery i v roce letošním.

IMG 2461 1

V listopadu došlo ke změně osoby ve funkci smírčího orgánu, tedy ombudsmana, kterým se nově stal pan Ing. Tomáš Holenda.

Roku 2021 byl velmi úspěšný také z pohledu zájmu firem o spolupráci s ADMD. Přijali jsme celkem 14 nových partnerů a členská základna se rozšířila o 2 nové členy.

Rok 2021 hodnotím pro ADMD velmi pozitivně i přes situaci, která v tomto roce panovala ohledně nemoci Covid 19 a věřím, že i příští rok se ponese v duchu spolupráce, vzájemného propojování a také nových aktivit pod hlavičkou ADMD.

 

Jak šel rok 2021 v ADMD

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies