Třetinu dřevostaveb v Česku postavily členské firmy ADMD

Zatímco rok 2021 byl přelomový z důvodu končící covidové pandemie a cenových turbulencí či nedostatku materiálu, loňský rok opět prověřil odolnost a životaschopnost tuzemských výrobců dřevostaveb, sdružených v Asociaci dodavatelů montovaných domů (ADMD). Více ukazují čerstvé statistiky za rok 2022.

Vojenská agrese Ruska v únoru 2022 spolu s extrémním růstem cen energií a rekordní inflací se negativně odrazily na chuti domácích investorů stavět nové rodinné či bytové domy nebo veřejné stavby ze dřeva. Ochlazení tuzemského trhu dřevostaveb dokládají i aktuální statistická data za rok 2022. 

Výrobci dřevostaveb i jejich zákazníci náročné období zvládli

Svědčí o tom statistiky za rok 2022, které při stagnaci v celkovém počtu realizovaných dřevostaveb rodinných domů potvrzují udržení dlouhodobého podílu dřevostaveb na výstavbě rodinných domů z posledních let. Celkem bylo v roce 2022 postaveno 2 642 dřevostaveb rodinných domů (rodinných domů celkem bylo 18 782). Podíl dřevostaveb na celkovém počtu rodinných domů dosáhl v roce 2022 průměrných 14,1 %, což znamená, že každý sedmý dům byl konstruován jako dřevostavba.

Z loňských statistik všech výrobců dřevostaveb lze vyčíst ještě řadu dalších informací

Výrazně se nemění například podíl staveb realizovaných formou lehkého rámového skeletu panelovou montáží (42 %) a staveništní montáží (41 %), zbytek tvoří sruby, roubenky a stavby z panelů z masivního dřeva.

Zásadní je počet dřevostaveb postavených členy ADMD

Noví a staronoví členové ADMD loni postavili každý třetí rodinný dům ze dřeva (celkem to bylo 868 RD). Členové ADMD stavěli také bytové domy, veřejné stavby a nástavby, tam však k významnému růstu nebo poklesu nedocházelo. Výrazná změna je patrná u počtu dřevostaveb realizovaných členy ADMD v zahraničí – loni to bylo až 144 domů, zatímco v roce 2021 šlo o 18 rodinných domů. 

Rostoucí význam ADMD potvrdil i rok 2022

Jak už bylo uvedeno v předchozím textu, až třetinu českého trhu rodinných domů ze dřeva tvoří dřevostavby od certifikovaných firem ADMD. Tato skutečnost vytváří efekt „sněhové koule“ jak u investorů, kteří si snáze mohou vybrat certifikovaného a kvalitního dodavatele, tak i u realizačních firem: výměna zkušeností většího počtu specialistů přispívá k dalšímu růstu odbornosti a kvality pracovníků členských firem Asociace dodavatelů montovaných domů.

Údaje z čerstvých statistik také ukazují, že dlouhodobý důraz na kvalitu práce členských firem není bariérou pro vstup nových subjektů mezi členy ADMD. Naopak, meziročně jejich počet i v loňském roce stoupl. V současnosti může svým zákazníkům deklarovat své členství v asociaci 28 dodavatelů dřevostaveb, což je nejvíce v historii ADMD. Rostoucí počet je dobrou zprávou i pro investory: realizační firmy, které vstupují do ADMD vidí, že poptávka po kvalitních stavebních firmách roste a cítí potřebu se rozvíjet. Díky certifikaci Dokument národní kvality (DNK) mohou naši členové nabídnout klientům vyšší přidanou hodnotu. 

Poslední tři roky (2020-2022) byly pro všechny z nás náročné a dokonale prověřily schopnosti našich členů. Dlouholeté přednosti dřevostaveb a vysoká míra invence a flexibility na straně jejich zhotovitelů se však naplno projevily právě v tomto složitém období.  V letošním roce nelze ještě čekat zásadní obrat k lepšímu, ale klesající inflace a relativně stabilizované ceny energií dávají naději, že rok 2024 by mohl přinést na stavební trh lepší časy.

 

Třetinu dřevostaveb v Česku postavily členské firmy ADMD

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies