Nový web společnosti CIUR je více zaměřen na ekologii a recyklaci

Hybnou silou současné globální ekonomiky je celosvětová spotřeba a výroba. Již dnes můžeme pozorovat, jaké má naše hojné využívání přírodních zdrojů destruktivní dopady na planetu.

 „Pokud by se v roce 2050 globální populace vyšplhala na 9,6 miliardy lidí, potřebovali bychom téměř tří planety k zajištění všech potřebných přírodních zdrojů, které by dokázaly udržet náš současná životní styl.“

Stavebnictví bez vlivu na globální oteplování

Jedním z nejznámějších skleníkových plynů je oxid uhličitý, který se zejména v souvislosti s globálním oteplováním stal často diskutovaným tématem.

Celulózová izolace má velmi nízký potenciál pro globální oteplování neboli Global Warming Potential (GWP). Jde o veličinu, která říká, jakou měrou a v jakém časovém horizontu přispívá daný produkt ke zvýšení skleníkových plynů v atmosféře, vše je vztaženo na sloučeninu oxidu uhličitého.

 „Pokud porovnám podobně používaný materiál, tepelnou izolaci, v tomto případě Climatizer Plus, na jehož výrobu je zapotřebí asi 0,15 kg CO2/kg výrobku, respektive 6,2kg CO2/m3 výrobku, s výrobkem vyrobeným z primární suroviny, který má 3,7 4kg CO2/kg, respektive 123,3kg/m3, je zřejmé, že snižování potenciálu globálního oteplování pomocí materiálu vyrobeného z recyklované suroviny, je možné i ve stavební praxi“.

Recyklace dává smysl

Recyklací 1 kg papíru ušetříte téměř 1 kg emisí CO2 a emisí metanu, které by vznikly jeho skládkováním. CIUR zpracuje 30 000 t papíru za rok. Zateplováním izolací Climatizer Plus se tedy ušetří až 5.600 t CO2.

Chránit les i přírodu

Příkladem příměru ochrany životního prostředí je příběh jedné půdy. Půdy rodinného domu o ploše 120 m2. Díky izolaci Climatizer Plus o tloušťce 30 cm, na této půdě, mohlo v lese zůstat a dále růst 25 až 26 zachráněných stromů. A nejen to. Záchranou stromů je ušetřena také lesní půda o ploše zhruba 500 m2. Na jednom stromě může žít až tisíc druhů hmyzu, který je potravou pro vyšší živočichy. Díky recyklaci tak můžete dál obdivovat hříčky přírody.

Právě použitím tepelné izolace z recyklované celulózy se vynaloží minimální množství CO2 na její výrobu a zároveň CO2 obsažená v celulózových vláknech, a to málo kdo tuší, se tak na dobu životnosti domu uloží a zakonzervuje.

Climatizer Plus přispívá ke snížení skleníkového efektu a ke snižování přehřívání planety Země.

Život po životě

V brzké budoucnosti by mělo být součástí strategie používání odpadních výrobků v kompletní hodnocení celého životního cyklu výrobku (LCA – life cycle assessment). Přispělo by to k lepší orientaci mezi výrobky, takže by bylo možné zaměřit se na výrobky z dlouhodobě udržitelným životním cyklem.  

Více informací na

Web: www.ciur.cz, FB: https://www.facebook.com/ciur.as   Zelená linka: 800 888 959

Autor: CIUR, a.s.

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies