Závěrečné slovo ředitelky ADMD

V polovině roku 2024 se v asociaci udála personální změna na pozici ředitelky ADMD. Po 5 letech vystřídala Ing. Lenku Trandovou, která odchází na mateřskou dovolenou, na této pozici Ing. Blanka Nováčková. Přečtěte si níže vyjádření stávající i nově příchozí ředitelky ADMD.


Směřování ADMD v posledních letech

Vážení členové a partneři, milí přátelé dřevostaveb, od roku 2019, kdy jsem měla tu čest pracovat pro ADMD na pozici ředitelky, se naše asociace rozšířila o 4 nové členy a více než 50 partnerů. Přivítali jsme v našich řadách i první projektanty a architekty, kteří se nyní také pod značkou ADMD sdružují.

Naši hlavní činnost jsme zacílili na vzdělávání a osvětu o dřevostavbách mezi laickou i odbornou veřejností i mezi studenty středních a vysokých škol, pro které jsme připravili několik desítek přednášek i praktické modely konstrukcí dřevostaveb. 

V online prostoru jsme spustili sérii odborných seminářů s názvem WOOD CAMP. Ta se po prvním roce transformovala do celostátní konference WOOD CAMP LIVE, jejíž 2. ročník navštívilo loni na podzim více než 350 účastníků. Vzdělávali jsme se i interně v rámci projektu Kulatý stůl techniků, kde je hlavním posláním sdílení technických informací a řešení vybraných témat z navrhování a realizace dřevostaveb. Záštitu nad touto akcí převzala technická komise zřízená pod asociací v roce 2022. Loni jsme také uvedli jubilejní 10. ročník akce Den otevřených dřevostaveb.

konference WOOD CAMP LIVE

Naše aktivity jsme v posledních letech zacílili i do sféry veřejných budov. Konzultant staveb ve veřejném sektoru navštívil desítky starostů a zástupců měst a obcí a ukázal, že školy a školky lze dnes stavět i ze dřeva.

Aby naše asociace byla vidět, učinili jsme spoustu kroků i na poli marketingu. Zejména jsme ve spolupráci s novou marketingovou agenturou vytvořili komunikační strategii, jejíž kroky nyní postupně naplňujeme. Došlo i k redesignování našeho loga, aktualizaci webu a k postupnému vstupu na většinu sociálních sítí, kde jsme nyní velmi aktivní.

To všechno, o čem mluvím, by nebylo možné bez velkého zapojení celého našeho týmu, který má nyní již 6 členů, stejně jako bez úzké spolupráce s Vámi všemi, členy i partnery ADMD. Za to bych Vám ráda poděkovala. Bylo mi ctí s Vámi spolupracovat. Nyní se vydávám věnovat mateřským povinnostem, které mi přinesou nové výzvy a Vám možná nového stavaře, tesaře nebo dřevorubce.

Ing. Lenka Trandová

Nové vyhlídky asociace ADMD

Změní se nástupem nové ředitelky fungování ADMD? Nastanou personální změny či otočení kormidla, které udává směr činnostem asociace? Vzkaz nové ředitelky je jasný: společně budeme dále pracovat na zaběhlých projektech a rozvíjet zaměření ADMD.

Vážení čtenáři,
když jsem před několika lety opouštěla ADMD, nikdy by mě nenapadlo, že se k nadšencům, kteří bojují za to, aby dřevo mělo svoji roli v budování udržitelné výstavby, a to nejen v rodinných domech, ale i ve větších projektech bytové a občanské vybavenosti, vrátím. Ale za poslední 3 roky, které jsem strávila na Ministerstvu životního prostředí, jsem si uvědomila, že dřevostavby a lidé kolem nich mi chybí, a tak jsem se přihlásila do výběrového řízení. A výsledek už znáte…

Je mi ctí navázat na vše, co Lenka a tým ADMD dokázali. A není toho málo. Budeme dále podporovat edukaci v rámci dřevostaveb u odborné i laické veřejnosti i u studentů. Čeká nás tradiční akce Den otevřených dřevostaveb, Kulatý stůl techniků či konference WOOD CAMP LIVE. Pro zástupce veřejné správy připravujeme další konference a třídenní exkurzi do zahraničí. Tato aktivita směřuje k tomu, aby se dřevo dostalo do staveb většího rozsahu (školky, domy pro seniory, bytové domy, kulturní domy, administrativní budovy apod.).

setkání ADMD

Pokusíme se více oslovit

  • mladší děti, aby již od raného věku měly vztah ke dřevu,
  • developery, zástupce měst a obcí a další, kteří rozhodují o tom, z čeho se budou jejich projekty stavět a
  • projektanty a architekty, kteří dřevostavby navrhují, aby věděli, jaké možnosti dřevo jako konstrukční materiál skýtá. 
    Jak zmínila Lenka, v letošním roce byla navázána spolupráce s marketingovou agenturou a věřím, že nastavená komunikační strategie bude naplněna a dřevostavby budou v očích všech posunuty zase o stupínek výše. A to jak z pohledu většího zastoupení, tak z pohledu důvěry v jejich kvalitu. 

V čem dále pokračovat

  • V kvalitní výstavbě kontrolované certifikací DNK. Je nutné dbát na to, aby požadavky tohoto dokumentu byly dodržovány. Zároveň bych byla ráda, aby byl DNK živým organismem, který bude pravidelně aktualizován a doplňován o nové poznatky z oboru.
  • V prohloubení spolupráce mezi firmami, aby si mezi sebou předávaly poznatky a zkušenosti z realizací a tím neustále zdokonalovaly svůj stavební systém. V neposlední řadě se také spolupodílely na projektech většího rozsahu, neboť bez vzájemné spolupráce stavebních firem projekty větších budov ze dřeva půjdou realizovat velmi obtížně.

Jaké jsou před námi výzvy

Strategie, kterou schválila vláda, počítá s tím, že dřevostavby by měly od roku 2035 tvořit až 1/4 nově postavených obytných budov v Česku. Dokument také usiluje o to, aby se v Česku ve větší míře zpracovávalo dřevo v zemi vytěžené. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je zvýšit využívání dřeva ve stavebnictví úpravou stavebních norem pro dřevostavby. A u toho ADMD nesmí chybět.

Těším se na spolupráci se všemi členy a partnery ADMD a s týmem zapálených lidí pro dřevostavby. Na závěr bych ráda popřála Lence, aby ji nová funkce maminky naplňovala tak jako řízení ADMD. Být mámou je to nejkrásnější a nejkreativnější zaměstnání plné výzev a hlavně nejlépe placené… láskou.

Ing. Blanka Nováčková

 

Závěrečné slovo ředitelky ADMD

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies