Slavnostní zahájení provozu technologie zavedení recyklovaného dřeva do výroby OSB

Dne 27. dubna 2022 byla za účasti více jak 80 hostů v areálu výrobního závodu Kronospan slavnostně přestřižena páska při příležitosti zahájení provozu technologie umožňující zavedení recyklovaného dřeva do výroby OSB desek. Jednatelé jihlavské společnosti Kronospan ing. Sylva Krechlerová a ing. Martin Dvořáček představili technologii všem přítomným, mezi nimiž byli například ing. Pavlína Kulhánková – ředitelka odboru průmyslové ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu, ing. Pavel Hájek – radní Kraje Vysočina, ing. Jan Panský – ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP nebo ing. Petr Havelka - ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Zpracování recyklátu je v současné době jedním z hlavních způsobů jak snižovat budoucí zátěž na životní prostředí. Kronospan je dlouhodobě vnímán jako společnost, která na recyklaci klade velký důraz. V rámci České republiky je jihlavský závod dokonce průkopníkem ve využívání dřevního recyklátu při výrobě dřevotřískových desek, ke kterému přistoupil již v roce 2006. Od letošního roku bude dřevní recyklát využívat i při výrobě OSB desek – OSB nové generace. 

Technologie umožňující zpracování recyklovaného dřeva patří mezi nejvýznamnější investice společnosti KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., její celková  výše  je 70 mil. EUR. Důležitější než výše investice je však její přínos pro životní prostředí. Nově instalovaná technologie umožňuje zpracování recyklovaného dřeva při výrobě OSB desek a nahradí tak až 50 % rostlého dřeva. V rámci této investice byla realizována opatření vedoucí ke snížení prašnosti, snížení hlukové zátěže, úspoře tepelné energie, snížení dopravy a snížení spotřeby vody. Zvýšením množství materiálově využívaného odpadního dřeva dojde také k významnému snížení skleníkových plynů, které zůstanou uloženy ve dřevě.

Slavnostni otevreni OSB 5

Doposud Kronospan použitím recyklovaného dřeva při výrobě dřevotřískových desek ušetřil ročně 2 miliony tun CO2, a zachránil tak 600 tisíc stromů. Díky zpracování recyklátu při výrobě OSB desek dojde k navýšení redukce CO2 na 3 miliony tun za rok a ušetřeno bude každoročně 900 tisíc stromů.

„Zpracování recyklátu ve výrobě Kronospanu plně odpovídá principům nejmodernějších trendů výroby. Dřevní recyklát je materiálově využíván místo skládkování nebo energetického využití,“ říká ing. Sylva Krechlerová.

Podle ředitele České asociace odpadového hospodářství, Ing. Havelky, patří společnost Kronospan Jihlava mezi nejvýznamnější recyklátory v rámci celé České republiky a jak dodává, „Jihlavský Kronospan je schopný zrecyklovat veškerý dřevní recyklát vyprodukovaný v České republice.“

„Společnost Kronospan chce do budoucna dále rozvíjet aktivity spojené se zpracováním odpadního dřeva a jako strategický partner pomáhat při plnění cílů evropských odpadových směrnic,“ dodává ing. Martin Dvořáček.

Kronospan OSB, spol. s r.o., Na Hranici 2361/6, 586 01 Jihlava

Jihlavský Kronospan je jeden z nejmodernějších závodů na výrobu plošných materiálů na bázi dřeva v Evropě. Dřevařská produkce zde sahá až do roku 1883 a současný podnik zaměstnává více jak 700 lidí nejen z Kraje Vysočina. Od roku 2006 vyrábí dřevotřískové desky z dřevěného recyklátu, čímž ročně ušetří více jak půl milionu stromů. Charakter tovární produkce vyžaduje permanentní investice do moderních ekologických technologií, v čemž patří jihlavský závod ke světové špičce. Vědomě přistupuje nejen k životnímu prostředí, ale i ke smysluplnému rozvoji regionu. Více na webu: www.mojekrono.cz

KONTAKT:

Silvie Soukalová
s.soukalova@kronospan.cz
+420 601 312 770

Autor: KRONOSPAN CR, spol. s r.o.
Slavnostní zahájení provozu technologie zavedení recyklovaného dřeva do výroby OSB

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies