Dřevo v konstrukci lehkého obvodového pláště

Význam dřevostaveb a konstrukcí na bázi dřeva roste a bude růst i díky tlaku Evropské unie a společnosti na obnovitelnou, udržitelnou a méně energeticky náročnou výstavbu, zejména v oblasti staveb veřejného sektoru. Dřevo jako základní surovina může brzy najít použití i v konstrukci lehkých obvodových plášťů, jak je tomu už nyní třeba v zemích Beneluxu.
Dřevostavby již mají své pevné místo na stavebním trhu, tvoří více než 15 % z celkového počtu novostaveb rodinných domů postavených v ČR a jejich obliba neustále roste. Většinou se jedná o lehké dřevěné rámové konstrukce montované ve formě prefabrikovaných celostěnových panelů různého stupně dokončení, což významně ovlivňuje dobu výstavby. Z větších objektů, kde je ale zastoupení oproti tradiční výstavbě výrazně nižší, je nezbytné zmínit hlavně školky a školy, případně hotely, kde je kladen velký důraz na kvalitu vnitřního prostředí a rychlost výstavby. 

obrázek1

Obr.č.1: Montáž dřevostavby v systému celostěnových panelů

Zajímavou alternativou v případě větších staveb v privátním či veřejném sektoru může být použití dřeva či materiálů na bázi dřeva v konstrukci lehkých obvodových plášťů železobetonových skeletových staveb. Velkou výhodou, která může v budoucnu hrát významnou roli, je obnovitelnost a energetická nenáročnost hlavní suroviny LOP. Dřevo nebo jeho variace (například profily z vrstvených dýh LVL) zastává základní statickou funkci sloupků, ale může být použito i na deskové ztužující materiály, na vnitřní tepelnou izolaci, rámy oken či fasádní obklad, i když za klasické materiály lze spíše považovat skleněné, cementovláknité či hliníkové obklady. Celkové energetické vstupy pro výrobu panelu vč. vstupních materiálů jsou významně nižší než při výrobě panelů na hliníkové bázi. Prozatím je ovšem tato oblast v ČR doslova v plenkách a realizace se vyskytují spíše jako full-scale experimenty či pilotní instalace. 

Příkladem takového panelu může být LOP Envilop [1] vyvinutý UCEEB v Buštěhradu, který je chráněný registrovaný užitným vzorem. Součástí celého konceptu je nejen vyřešená statika samotného panelu vč. detailů zavěšení panelu pomocí ocelových kotev do stropní desky ŽB skeletu, ale rovněž prokázání a splnění akustických a požárních požadavků, vnitřní vzduchotěsnosti, vnější vodotěsnosti a celkové trvanlivosti a odolnosti konstrukce.

obrázek2

Obr.č. 2: LOP na bázi dřeva: Envilop [1]

Velmi zajímavou aplikací, která nyní probíhá na UCEEB v Buštěhradu, je stavba experimentálního betonového skeletu s LOP na bázi dřeva. Projekt je nazván TiCo [2] (Timber-Concrete) a je do něj zapojen i největší výrobce dřevostaveb v ČR.
Při účasti na zasedání Evropského svazu výrobců prefabrikovaných dřevostaveb (EFV) v roce 2019 v Belgii jsme absolvovali exkurzi do firmy Machiels Building Solutions (MBS) [3], která se zabývá výrobou celostěnových panelů na bázi dřeva ve třech základních segmentech trhu - výstavba rekreačních resortů, výstavba budov občanské vybavenosti a realizace lehkých obvodových plášťů. LOP na bázi dřeva jsou včetně oken a s různou skladbou i vnější povrchovou úpravou montovány jak na novostavby velkých železobetonových skeletových staveb, tak je lze využít pro rekonstrukce domů bez nutnosti vystěhování obyvatel. Využití LOP na bázi dřeva i v tomto případě přináší klasické výhody, kterými jsou především rychlost montáže, úspora nákladů na lešení, minimalizace záboru okolního prostranství a snížení rizika pádu do hlubiny. Podmínkou úspěchu produkce celostěnových panelů na bázi dřeva ve všech odvětvích je vysoký stupeň digitalizace (BIM je samozřejmostí) a automatizace výroby, ze které denně vyjede více než 650 m2 hotových panelů.

obrázek3

Obr.č. 3: Budova Hogeschool Utrecht, LOP na bázi dřeva [3]

Lehké obvodové pláště na bázi dřeva mohou v budoucnu hrát kvůli zvyšujícímu se tlaku na udržitelnou a ekologickou výstavbu významnou roli a to především díky nízké energetické náročnosti celého výrobní procesu a obnovitelnosti základní suroviny. Naší výhodou mohou být zkušenosti s plně rozvinutou průmyslovou výrobou dřevostaveb rodinných domů.

 

[1] http://www.envilop.cz/

[2] https://www.uceeb.cz/aktuality/vyvijime-flexibilni-stavebni-system-pro-energeticky-efektivni-bytove-domy

[3] https://www.machielsbuildingsolutions.be/en/

Dřevo v konstrukci lehkého obvodového pláště

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies